ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
19.09.2020

Bratia a sestry, zhoršujúca sa situácia ohľadne koronavírusu zaradila okres Sabinov do oranžovej zóny. Platia pre nás tieto pokyny:

Veriaci, ktorí patria do rizikových skupín (ted...(celý článok)

Ladislav Cichý, Ing. Marián Janiga
17.09.2020

V čase, keď čítate tieto riadky, sú už pravdepodobne práce na streche fary ukončené, hoci nie je zrealizované všetko, čo sme pôvodne plánovali. Na základe našich aktuálnych finan...(celý článok)

Valéria Jaklovská
17.09.2020

Pri jednej ankete sa mladých pýtali: „Chcete byť učiteľmi?“ Odpovede boli rôzne... Je to veľmi náročná, a hlavne zodpovedná práca. Zároveň je to aj veľká výzva. Veď učiteľ ...(celý článok)

kaplán Martin
17.09.2020

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj 90-dňový program duchovno-fyzic...(celý článok)

kaplán František
17.09.2020

Milé deti, čas prázdnin je už za nami. Opäť sa otvorili brány našich škôl a prišli školské povinnosti. Chcem sa ešte vrátiť k prázdninám a všetkým sa vám poďakovať, za spolo...(celý článok)

kapláni a mladí Sabinova
17.09.2020

Rátaš sa medzi mladých? Nemáš čo robiť v piatok večer? Chceš spoznať nových ľudí? Túžiš po hlbšom vzťahu s Bohom? Tak príď medzi nás každý piatok po večernej sv. omši na fa...(celý článok)

podľa diecézneho obežníka ACAC 4 (2020)
30.08.2020

Vo farnostiach je potrebné naďalej dodržiavať všetky stanovené epidemiologické opatrenia, aby sme chránili zdravie ľudí. Je potrebné sa správať zodpovedne a disciplinovane. V kostole s...(celý článok)

Animátori
30.08.2020

K letným mesiacom neodmysliteľne patrí slnko, zábava, oddych či čas strávený s priateľmi. V tomto duchu sa niesli stretká pre deti v stredy popoludní, ktoré sme pre deti pripravoval...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
30.08.2020

My ľudia často bojujeme s predsudkami. Či už sú to predsudky voči inej rase, národnosti, viere, spôsobu života, alebo dokonca závisti. Máme predsudky voči ľuďom bez vzdelania. V moj...(celý článok)

Ladislav Cichý, Ing. Marián Janiga
16.08.2020

Ako ste si mnohí všimli, strecha našej fary z ulice postupne nadobúda nový a definitívny vzhľad, v najbližších dňoch ešte pribudnú strešné okná a to všetko vďaka tomu, že zhot...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
16.08.2020

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa aj napriek zložitej situácii zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 26.7. do 9.8.2020. Ďakujeme aj tým, ktorí pomohli pri realizácii zbierky. Naz...(celý článok)

Veronika, Marianna
16.08.2020

Posledné letné dni prázdnin sú takmer pred nami. A tak spoločenstvo mladých zo Sabinova zorganizovalo minivýlet, aby čas trávili spolu a plnohodnotne. Letná turistika na výhľadňu v L...(celý článok)

Animátori
16.08.2020

V stredu popoludní prežívame s deťmi v radosti vďaka rôznym zábavným aktivitám, krásnemu počasiu a hlavne z prítomnosti nášho Boha pri spoločnej modlitbe, na večernej omši a a...(celý článok)

16.08.2020

Už od tohto víkendu ponúkne Kino Torysa strhujúcu historickú drámu FATIMA, nakrútenú podľa skutočných udalostí. Film odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku v portug...(celý článok)

Michal Verbovský
01.08.2020

Témou tohtoročného tábora bolo evanjelium ako radostná zvesť pre nás, kresťanov. Bol plný zaujímavých aktivít, tancov a atrakcií. Všetci účastníci si tábor užili naplno. Tu je n...(celý článok)

Animátori
01.08.2020

Po týždni, kedy sa deti zabávali vo farskom tábore, mali opäť možnosť zavítať na spoločné stretnutie s animátormi a pánom kaplánom Františkom v areáli Cirkevnej ZŠ v stredu 2...(celý článok)

Podľa listu Mons. S. Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, predsedu KBS
18.07.2020

Ochorenie je reálnou hrozbou a máme povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch, preto sa treba správať zodpovedne a dodržiavať opa...(celý článok)

18.07.2020

Príprava detí na 1. sv. prijímanie

Rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje deti od budúceho septembra do prípravy na 1. sv. prijímanie, prosíme, aby vyplnené prihlá...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.07.2020

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 26.7. do 9.8.2020. Zbierka sa uskutoční v našom farskom kostole. Finan...(celý článok)

Animátori
18.07.2020

Počas prázdninových mesiacov júl a august si animátori spolu s pánom kaplánom Františkom pripravili pre deti zaujímavé stretnutia. Prvé sme odštartovali popoludní v stredu 15. júla...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk