ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Janka Sedláková, Lenka Nižníková
18.01.2020

Už niekoľko rokov býva zvykom, že začiatok nového roka je spojený s prijatím koledníkov Dobrej noviny v Prezidentskom paláci. Ani tento rok to nebolo inak. No pre nás, koledníkov z Jaku...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.01.2020

Príjem spolu– 5374,64 €

Zbierka v kostole – 2137,35 €

Príjem z 2% z daní – 801,29 €

Dary – 1181,00 €

Sabinov pre Sabinov – 935,00 €

...(celý článok)
Lukáš Fero
18.01.2020

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ (Ef 5, 20) Podľa tradície prvé jasličky vytvoril sv. František z Asissi počas vianočných...(celý článok)

Iveta Šoltysová
18.01.2020

Každý z nás dostal od Boha rozličné schopnosti a talenty. Myslím, že je fajn, ak ich v sebe objavíme a vieme ich rozvíjať na úžitok sebe aj iným. Jan Werich raz povedal:

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
18.01.2020

Milé deti, na detskej sv. omši sme začali hovoriť o bohoslužbe slova. Je to časť svätej omše, v ktorej počúvame čítania, spievame žalm, vypočujeme si evanjelium a kázeň a predn...(celý článok)

Soňa Lacková
18.01.2020

Pozývame na spoločné modlitbové stretnutie Trojdnia hnutia Modlitby matiek. Bude sa konať v gréckokat. chráme v Sabinove:

24.1. (piatok) o 16.00 hod., 25.1. (sobota) o 15.00 hod., 26....(celý článok)

Valéria Jaklovská
11.01.2020

V piatok 17.1. o 18:30 sa stretneme už na 20. sv. omši za život v našej farnosti. Tentokrát sa chceme modliť za naše rodiny, vyprosovať požehnanie a pokoj. Aby požehnanie v našich r...(celý článok)

Jakub Božek
11.01.2020

Bol nádherný slnečný deň, keď sa asi 60-členná skupina, zložená z dvoch kaplánov, diakona, animátorov, rodičov a detí, vybrala na sánkovačku na Šanec. Keď sme dorazili hore, okr...(celý článok)

Marianna a Klaudia
11.01.2020

V sobotu, 4. januára sa v Royal M v Sabinove konal dlho očakávaný kolednícky ples. Na ples boli pozvané deti, ktoré koledovali, ich rodiny a taktiež animátori, ktorí tieto detské skupi...(celý článok)

Lukáš Fero
11.01.2020

Miništrantskí výhercovia (v počte 3 ks) mesiaca december po Novom roku prijali naše pozvanie na výlet do našich neďalekých VEĽ-HôR. Sprevádzal ich aj náš vdp. diakon František Sokyra...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
11.01.2020

Milé deti, tento týždeň sme obnovili detské sv. omše a s nimi aj vysvetľovanie rôznych úkonov a jednotlivých častí omše. Na poslednej detskej omši sme si vraveli, že keď od Pána...(celý článok)

05.01.2020

Sabinov – Mária Kolárčiková

 

Jubilejný 25. ročník Dobrej noviny bol ozajstným požehnaním. Dar požehnania bol prítomný počas celej prípravy a aj počas kol...(celý článok)

Marianna Čekanová
05.01.2020

Dňa 30.12.2019 sme mali poobede na hodinku objednané klzisko. Prišlo nás asi 150 mladších či starších, detí či rodičov. Aby sme neboli „sami“, prišiel aj p. kaplán Lukáš. Keďž...(celý článok)

05.01.2020

Pozývame na 7. FARSKÝ PLES v sobotu 18. januára 2020 o 19.00 hod. v MsKS v Sabinove. Predaj lístkov cez FARSKYPLES.SK, na Cirkevnej ZŠ, v kancelárii na fare podrobnosti na plagátoch.

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
05.01.2020

Milé deti, štedrovečerný stôl je už uprataný, darčeky rozbalené, vianočné koláče zjedené. Niekto by mohol povedať, že je už po Vianociach. Ale my vieme, že to nie je pravda. Ten n...(celý článok)

05.01.2020

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutia podľa rozpisu:

...(celý článok)
obyvatelia fary
22.12.2019

A na totu svatu viľiju, kec treba še nam

...(celý článok)
Klaudia Genčurová
22.12.2019

Počas 3. adventnej nedele a v sobotu pred ňou sa konali vo všetkých diecézach na Slovensku sv. omše spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. V rámci Košickej arcidiecézy to bol...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
22.12.2019

Do potravinovej zbierky prispelo 35 darcov: potravín trvanlivých a potrebných na prípravu

štedrovečerného stola, finančnej hotovosti v celkovej sume 135,- € a stravných lístk...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
22.12.2019

Milé deti, na poslednej detskej sv. omši sme si hovorili o Ježišovom narodení v Betleheme, že ho uložili do biednych a chudobných jasieľ a ustlali mu obyčajnou slamou. Lenže Ježiš ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk