ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
FARSKÝ LIST

2021

29. týždeň cez rok17.10.stiahni
28. týždeň cez rok10.10.stiahni
27. týždeň cez rok03.10.stiahni
26. týždeň cez rok26.09.stiahni
24. týždeň cez rok12.09.stiahni
23. týždeň cez rok05.09.stiahni
22. týždeň cez rok29.08.stiahni
21. týždeň cez rok22.08.stiahni
20. týždeň cez rok15.08.stiahni
19. týždeň cez rok08.08.stiahni
18. týždeň cez rok01.08.stiahni
17. týždeň cez rok25.07.stiahni
15. týždeň cez rok11.07.stiahni
14. týždeň cez rok04.07.stiahni
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk