ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sedem ton ružencov pre SDM 2011
autor:   Spracoval Matúš Imrich (podľa správy TK KBS)
pridané :  19.03.2011 22:11

V malej továrni blízko Quita, hlavného mesta Ekvádoru, skupina približne 150 žien sa podieľa na veľmi špeciálnej zákazke. Tieto ženy pracujú na výrobe ružencov, ktoré budú súčasťou obsahu ruksakov pre účastníkov Svetových dní mládeže. Z rúk týchto žien poputujú k stovkám tisícov mladých ľudí, ktorí sa stretnú v Madride v auguste 2011. V priebehu posledných mesiacov tieto ženy pripravili až 7 ton ružencov, ktoré budú neskôr prepravené do Madridu. Väčšina z nich sú ženami v domácnosti a pochádzajú z chudobnejších pomerov, a tak výroba týchto ružencov poslúžila ako zdroj ich príjmov aspoň na určitý čas. (Všetky tieto ružence sú darom od „Family Rosary“, Ružencového apoštolátu v rodine. Toto medzinárodné združenie bolo založené v USA Božím služobníkom Patrickom Peytonom a jeho prioritou je podporovanie a rozširovanie modlitby ruženca, a to najmä v rodinách.)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk