ponúkame :
domov
HISTÓRIA
vznik
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
katechéza - školy
detské sv. omše
birmovka
spoločenstvá
témy
aktivity
mládežnícke sv. omše
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
 
Farská charita Božieho milosrdenstva
26.08.2017

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 28.7. do 20.8.2017 a ďakujeme tým, ktorí pomohli pri jej realizácii. Vaše finančné príspevky boli v ho...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
30.07.2017

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 28.7.2017 do 20.8.2017. Zbierka sa uskutoční v na...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
02.04.2017

„Dávajme a nepočítajme. Jedného dňa nám Pán povie: Teraz je rad na mne!“ (Terézia z Lisieux)

Poďakovanie za štedré potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa d...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
11.03.2017

„Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.“ (Terezie z Lisieux)

Farská charita...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
31.12.2016

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov je zaevidovaná v účtovníctve.

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
25.12.2016

Tam, kde je láska medzi nami, tam je prítomný aj Boh.

Týmto chceme poďakovať všetkým úžasným ľuďom, ktorí štedro podporili vianočnú zbierku pre rodiny v núdzi. Našlo ...(celý článok)

podľa TASR a Lucia Mihoková
17.12.2016

8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie, si v Prešove prevzali ocenenie „KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI“ dobrovoľníci z Prešovského kraja, ktorých vybrala komisia z 19 nomi...(celý článok)

26.11.2016

Farská charita aj tohto roku organizuje pred vianočnými sviatkami potravinovú zbierku do vianočných balíčkov. Záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do rodín, ktoré sú v n...(celý článok)

05.11.2016

Dňa 26.9.2016 sa konala schôdza farskej charity, ktorá je zároveň občianskym združením Samaritán. Na žiadosť p. Šimčíkovej sa konala voľba nového predsedu, ktorým sa stala p. Ann...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
24.09.2016

Milá mládež, drahí veriaci, už tradične pod záštitou našej Farskej charity (Obč. združenie Samaritán) by sme chceli budúcu sobotu – 1.10.2016 − zorganizovať zbierku trvan...(celý článok)

18.09.2016

Stretnutie členov Farskej charity bude v pondelok 19.9.2016 po večernej sv. omši v priestoroch farskej knižnice. Prosíme o účasť „starých členov“ aj súčasných.

Ak by s...(celý článok)

18.06.2016

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Podporu potrebujeme pre rodinu s vážne chorým dieťaťom a pre osamelé matky s deťmi (3 takéto neúplné rodiny). Pod zlú situáciu sa podp...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
20.03.2016

Vďaka Otče za to, že v tomto našom sabinovskom kresťanskom spoločenstve sme sa dokázali spojiť a pomôcť cez „Kilo pre chudobných“ 19 rodinám vo veľkej núdzi.

...(celý článok)
26.12.2015

V októbri 2015 sme požiadali o pomoc vyhlásením zbierky a vyzbieralo sa 2439,79 Eur. Zatiaľ sa pomohlo nasledovne:

...(celý článok)
Ľ. Hajduková
17.10.2015

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky farskej charity od 28.9. do 11.10. 2015. Vyzbieralo sa celkom 2439,79 € a 176 ks stravných lístkov v hodnote 593,95 €...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
26.09.2015

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Naše potravinové a finančné prostriedky sú takmer na nule a medzi nami je stále veľa rodín, ktoré potrebujú pomoc. Oslovujeme všetkých...(celý článok)

Ľudmila Hajduková
10.01.2015

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2014 uskutočnili tieto akcie:

  • Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH − pomoc išla pre 27 rodín
  • ...(celý článok)
Farská charita
03.01.2015

Farská charita a OZ Samaritán ďakujú všetkým, ktorí podporili Vianočnú zbierku. Osobitne ďakujú deťom, ktoré sa zriekali počas adventu sladkostí a venovali ich.

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
14.12.2014

Do 19.12. je možné prispieť do farskej vianočnej zbierky trvanlivých potravín pre odkázané rodiny a aj nahlásiť rodiny, ktoré by takúto pomoc potrebovali. Príspevky je potrebné pr...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán
29.11.2014

Človek, ktorý sa považuje za kresťana, nikdy nemôže povedať, že sa ho netýka, ako žijú ľudia okolo neho. Niekde som čítala, že Ježiš stále nachádza ľudí, cez ktorých nám ot...(celý článok)

created by majo    |    admin@farnostsabinov.sk