ponúkame :
domov
HISTÓRIA
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
vznik
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
katechéza - školy
detské sv. omše
birmovka
spoločenstvá
témy
aktivity
mládežnícke sv. omše
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
  

Zároveň prosíme, resp. ponúkame možnosť pravidelne prispievať na účet farskej charity tým z vás, ktorí túžia pomáhať ľuďom v núdzi častejšie. V platobnom príkaze je potrebné uviesť názov účtu Samaritán, číslo účtu SK18 0900 0000 0005 0526 0166 a do poznámky Sabinov pre Sabinov. Raz ročne týmto darcom chceme venovať skromný darček, zároveň za všetkých darcov obetujeme raz ročne svätú omšu a ďakujeme v spoločných prosbách veriacich na obradoch Zeleného štvrtka.

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.01.2018

Príjem spolu 3245,97 Eur

Výťažok z koncertu – 468,26 Eur

Zbierka v kostole – 1777,77 Eur

Príjem z 2 % z daní – 273,44 Eur

Dary – 706,50 Eur

...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.01.2018

Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí podporili vianočnú zbierku pre rodiny a ľudí v núdzi. Našlo sa medzi nami 34 darcov potravín trvanlivých aj potrebn...(celý článok)

03.12.2017

Farská charita Božieho milosrdenstva vyhlasuje vianočnú zbierku trvanlivých potravín (cestoviny, strukoviny, cukor, konzervy, zelenina), masla a mlieka, potravín na vianočné pečen...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
18.11.2017

„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). Tieto slová apoštola Jána vyjadrujú imperatív, ktorému sa nijaký kresťan nemôže vyhnúť.“...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
28.10.2017

"Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha." (sv. Augustín)

Poďakovanie za  potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa dňa 21.10.2017 zapojili d...(celý článok)

15.10.2017

Pod záštitou Farskej charity bude na budúcu sobotu – 21.10.2017 zorganizovaná zbierka trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebieha priamo v nákupnom centre, kd...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
26.08.2017

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 28.7. do 20.8.2017 a ďakujeme tým, ktorí pomohli pri jej realizácii. Vaše finančné príspevky boli v ho...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
30.07.2017

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 28.7.2017 do 20.8.2017. Zbierka sa uskutoční v na...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
02.04.2017

„Dávajme a nepočítajme. Jedného dňa nám Pán povie: Teraz je rad na mne!“ (Terézia z Lisieux)

Poďakovanie za štedré potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa d...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
11.03.2017

„Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.“ (Terezie z Lisieux)

Farská charita...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
31.12.2016

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov je zaevidovaná v účtovníctve.

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
25.12.2016

Tam, kde je láska medzi nami, tam je prítomný aj Boh.

Týmto chceme poďakovať všetkým úžasným ľuďom, ktorí štedro podporili vianočnú zbierku pre rodiny v núdzi. Našlo ...(celý článok)

podľa TASR a Lucia Mihoková
17.12.2016

8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie, si v Prešove prevzali ocenenie „KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI“ dobrovoľníci z Prešovského kraja, ktorých vybrala komisia z 19 nomi...(celý článok)

26.11.2016

Farská charita aj tohto roku organizuje pred vianočnými sviatkami potravinovú zbierku do vianočných balíčkov. Záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do rodín, ktoré sú v n...(celý článok)

05.11.2016

Dňa 26.9.2016 sa konala schôdza farskej charity, ktorá je zároveň občianskym združením Samaritán. Na žiadosť p. Šimčíkovej sa konala voľba nového predsedu, ktorým sa stala p. Ann...(celý článok)

Lukáš Jaklovský
24.09.2016

Milá mládež, drahí veriaci, už tradične pod záštitou našej Farskej charity (Obč. združenie Samaritán) by sme chceli budúcu sobotu – 1.10.2016 − zorganizovať zbierku trvan...(celý článok)

18.09.2016

Stretnutie členov Farskej charity bude v pondelok 19.9.2016 po večernej sv. omši v priestoroch farskej knižnice. Prosíme o účasť „starých členov“ aj súčasných.

Ak by s...(celý článok)

18.06.2016

Prosíme o pomoc spoločenstvá aj jednotlivcov. Podporu potrebujeme pre rodinu s vážne chorým dieťaťom a pre osamelé matky s deťmi (3 takéto neúplné rodiny). Pod zlú situáciu sa podp...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
20.03.2016

Vďaka Otče za to, že v tomto našom sabinovskom kresťanskom spoločenstve sme sa dokázali spojiť a pomôcť cez „Kilo pre chudobných“ 19 rodinám vo veľkej núdzi.

...(celý článok)
26.12.2015

V októbri 2015 sme požiadali o pomoc vyhlásením zbierky a vyzbieralo sa 2439,79 Eur. Zatiaľ sa pomohlo nasledovne:

...(celý článok)
created by majo    |    admin@farnostsabinov.sk