ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

V interiéri kostola je potrebné mať RESPIRÁTOR!

OTP = očkovaní, alebo testovaní
alebo po prekonaní Covidu

Deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby
nie je potrebné prihlásiť a nemusia mať test.

nahlásenie na sv. omšu

Dišpenz!
16.10.2021

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec ...(celý článok)

16.10.2021

V pondelok 18.10. opäť prebehne akcia „Milión detí sa modlí ruženec“. Do tejto akcia sa tradične zapája aj naša CZŠ sv. Jána Krstiteľa dopoludňajšou modlitbou posv. ruženca v ...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
09.10.2021

Milé deti, na detskej sv. omši sme si rozprávali udalosť zo školy, ktorú zažil Ferko, keď sa musel rozhodnúť čo spraví. Mohol si vybrať, že sa pridá k spolužiakom a spraví si ťah...(celý článok)

04.10.2021

Októbrové ružencové pobožnosti budú pred večernou sv. omšou o 18.0 hod. v pondelok - piatok.

...(celý článok)
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
09.09.2021

Milí bratia a sestry,

prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky národy, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky ...(celý článok)

24.08.2021

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Hnutia kresťanských spoločenstiev detí známeho pod názvom "erko" putujú Slovenskom relikvie sv. Košických mučeníkov, ktorí sú patrónm...(celý článok)

13.08.2021

Ďalšie informácie pre návštevu Svätého Otca v Košiciach.

...(celý článok)
Farská charita Božieho milosrdenstva
08.08.2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 11.7. do 1.8.2021. Ďakujeme aj tým, ktorí pomohli pri realizáci...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
10.07.2021

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 11.7.2021 do 1.8.2021.

...(celý článok)
Marek Haratim, dekan - farár
07.07.2021

Práve v túto prvú nedeľu medzi vami v novej farnosti sa číta známe evanjelium o neprijatí Pána Ježiša v jeho domovine. Nie, neberiem to vôbec osobne, naopak, jedno z prvých svedec...(celý článok)

07.07.2021

Evanjeliové posolstvo, ktoré sv. Cyril a Metod preložili pre slovanské národy, a pri tejto práci múdro vynášali z cirkevného pokladu "staré i nové veci", bolo odovzdávané hl...(celý článok)

07.07.2021

Neprijatie a odpor, s ktorým sa Ježiš stretol doma, bolo predzvesťou odporu a nenávisti, s ktorou sa stretol v Jeruzaleme u popredných mužov národa a vôbec u mnohých ľudí, ktorí jeho ...(celý článok)

Jozef Kovalík
01.07.2021

Drahý náš pán dekan,

Vaša kňazská služba v našej farnosti sa pomaly napĺňa a Vašim novým pôsobiskom sa stane farnosť Sv.Košických mučeníkov v Košiciach – Nad jazerom....(celý článok)

BZ
30.06.2021

Keď šestnásť rôčkov dekanskej námahy v sabinovskej fare pominulo,

nášho pána dekana Ladislava, biskupstvo do veľkomesta Košíc prevelilo.

Prišiel deň, keď rozlúčka j...(celý článok)

KBS
27.06.2021

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto ú...(celý článok)

09.06.2021

Ahojte milé deti a rodičia!

Je tu pre vás lákavá ponuka, ako stráviť päť dní počas prázdnin. V termíne 18.7. – 23.7.2021 veríme, že sa uskutoční farský tábor v Mníchov...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
21.05.2021

Pozývame dnes, 21.5. 2021, všetkých veriacich Sabinova modliť sa za život. Pripojte svoje modlitby k tým, ktorí budú na večernej sv. omši za život, tentokrát s osobitnou prosbou za te...(celý článok)

Iveta Šoltysová, Natália Kuchárová
18.05.2021

V mesiaci máj eRko prináša kampaň „MINIdigi“, ktorá nadväzuje na dlhoročnú a obľúbenú kampaň „Vypni telku, zapni seba!“ Bude prebiehať v týždni pred Medzinárodným dňom detí, v termíne od 24. – 30. mája 2021.

...(celý článok)
Iveta Šoltysová
06.05.2021

Asi viacerí máme skúsenosť so zlomeninou. Či už osobne alebo niekomu z blízkych sa stalo, že to niekde v tele prasklo. Vďaka Bohu ja nemám túto skúsenosť. No dnes na svätej omši so...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
19.04.2021

Keď sme začali písať tieto zamyslenia, dohodli sme sa, že skončia vtedy, keď sa otvoria kostoly pre veriacich. Dnes je ten deň, a za to treba ďakovať Pánu Bohu, aj keď by sme chceli, a...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk