ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Evanjelizačné víkendy birmovancov v roku 2010

V tomto roku sa uskutočnili tri Evanjelizačné víkendy v nižšie uvedených termínoch. Každý víkend zabezpečuje tím animátorov, ktorí sú pripravení a poverení jeho vedením. Obsahom je základné ohlásenie viery prispôsobené situácii našich mladých ako súčasť ich prírpavy na kresťanský život.

Finančné zabezpečenie
každý birmovanec platí 24,- € (nocľah a strava),
farnosť hradí dopravu (spoločný autobus) a pobyt animátorov.

Evanjelizačný víkend 5. 11. – 7. 11. 2010 Lúčky – Potoky

  zoznam birmovancov:
 • Andrejko Adam
 • Brilla Juraj
 • Dragoňová Denisa
 • Eliaš Jakub
 • Figura Miroslav
 • Halaga Tomáš
 • Haščáková Veronika
 • Homzová Juliána
 • Hrabčák Ladislav
 • Chovancová Nora
 • Karaffová Monika
 • Karniš Martin
 • Konečný Štefan
 • Kovalík Michal
 • Kravcová Gabriela
 • Krivoňák Matúš
 • Lipták Michal
 • Lukáčová Katarína
 • Maďar Tadeáš
 • Milčevič Šimon
 • Petija Ján
 • Sedlák Ľubomír
 • Šeteščák Martin
 • Šeteščák Matúš
 • Šulík Nikolas
 • Švec Branislav
 • Váhovský Martin
 • Váhovský Matúš

Evanjelizačný víkend 8. 10. - 10. 10. 2010 Lúčky - Potoky

  zoznam birmovancov:
 • Bartko Tomáš
 • Bednár Patrik
 • Cehelský Patrik
 • Čarnogurský Michal
 • Fecková Dominika
 • Francan Peter
 • Geregová Silvia
 • Grejták Branislav
 • Huľa Róbert
 • Husivarga Michal
 • Jopek Oliver
 • Kravcová Kamila
 • Letkovská Michaela
 • Mathiová Patrícia
 • Patschová Patrícia
 • Petrík Rajmund
 • Piga Peter
 • Sabolíková Michaela
 • Špes Patrik
 • Talarovičová Mária
 • Tkáč Adrián
 • Tuleja Radoslav
 • Vargovčík Matej
 • Vargovčík Pavol
 • Vranka Lukáš
 • Wolf Henrich
 • Zavillová Veronika
 • Zlatohlavá Denisa

Evanjelizačný víkend 29. 1. - 31. 1. 2010 Drienica

  zoznam birmovancov:
 • Andraščíková Judita
 • Baňas Šimon
 • Beliš Jozef
 • Cenknerová Erika
 • Grešáková Zuzana
 • Horňák Michal
 • Huba Tomáš
 • Janiga Martin
 • Karaffa Milan
 • Karnišová Katarína
 • Kovalčík Ľubomír
 • Matvijová Mariana
 • Mišková Lucia
 • Váhovský Jakub
 • Vaľuš Dávid
 • Vargová Dominika
 • Vargová Katarína
aktualizované : 07.11.2010 14:01:01
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk