ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sviatosť pokánia
Pády, chyby, hriechy sú aj u kresťana životnou skúsenosťou. Ak by sme popreli túto skutočnosť v našom živote, klamali by sme hlavne seba samých. Potrebujeme sa očistiť. Znova sa dostať na štartovaciu plochu smerujúcu k našej spáse, k spoločenstvu s Bohom. Ježiš nás vyzýva na zmenu zmýšľania a odvrátenie sa od zlého.

Sviatosti pokánia predchádza svedomitá príprava a ľútosť nad vykonanou zlobou, ktorou sme prerezali povraz nášho spojenia s Bohom. Je potrebné venovať jej tak dostatok času, ako aj úprimnou modlitbou prosiť za spoznanie svojich previnení, aby tak vyznanie našich hriechov bolo úprimné, a nie povrchné.

Podstatná je aj ochota polepšiť sa a viac nepadnúť. Má v nás byť snaha vytrvať v Božej prítomnosti čo najdlhší čas, a tak život posväcovať – dávať príklad pre iných.

Účinkom nášho vyznania, ľútosti a ochoty byť lepšími je obnovenie priateľstva s Bohom – zmierenie, spokojnosť so sebou samým – vnútorný pokoj a plnšie spoločenstvo s Cirkvou – blízkosť spoločenstva.
K samotnému zmiereniu nám môžu pomôcť aj kajúce pobožnosti, ktoré sa v Cirkvi konajú hlavne v čase adventu a pôstu. Netreba zanedbať ani čítanie Božieho slova a meditáciu a v neposlednom rade sú to aj skutky kresťanskej lásky, ktoré nás nabádajú k očisteniu ducha.

Nie je potrebné hriech len vyznať, ale ho aj napraviť– pokiaľ je to možné, v plnej miere.

Vysluhovateľom sviatostného zmierenia je tak biskup, ako aj kňaz. Odpustenie trestov za niektoré hriechy je rezervované biskupovi.
aktualizované : 16.09.2008 21:59:52
odporúčame :
OSF
ACM
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk