ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Mgr. František Sokyra
pôsobenie v Sabinove : 2019-2020
diakonská vysviacka : 14.06.2019, Košice
rodná farnosť : Dlhé nad Cirochou
kňazská vysviacka : 20.06.2020, Košice
primície : 21.06.2020, Dlhé nad Cirochou
pôsobiská : 2020 Sabinov
foto
Mgr. Peter Pasternák
pôsobenie v Sabinove : 2017-2018
diakonská vysviacka : 09.06.2017, Košice
rodná farnosť : Nižná Sitnica
kňazská vysviacka : 16.06.2018, Košice
primície : 17.06.2018, Vyšná Sitnica
pôsobiská : 2018 Zborov, 2020 Humenné – Všetci svätí
foto
Mgr. Martin Lučko
pôsobenie v Sabinove : 2014-2015
diakonská vysviacka : 13.06.2014, Košice
rodná farnosť : Košice - Kráľovnej pokoja
kňazská vysviacka : 13.06.2015, Košice
primície : 14.06.2015, Košice - Kráľovnej pokoja
pôsobiská : 2015 Veľké Kapušany, 2018 Čičarovce
foto
Mgr. Tomáš Svat
pôsobenie v Sabinove : 2013-2014
diakonská vysviacka : 14.06.2013, Košice
rodná farnosť : Nižná Šebastová
kňazská vysviacka : 14.06.2014, Košice
primície : 22.06.2013, Ľubotice
pôsobiská : 2014 Valaliky, 2016 Bardejov, 2021 Košice – Božie milosrdenstvo
foto
Mgr. Dionýz Takács
pôsobenie v Sabinove : 2012-2013
diakonská vysviacka : 15.06.2012, Košice
rodná farnosť : Veľké Kapušany
kňazská vysviacka : 15.06.2013, Košice
primície : 16.06.2013, Veľké Kapušany
pôsobiská : 2013 Košice - sv. Alžbety, 2013 Kechnec, 2014 Janík, 2018 benediktínske opátstvo, Veľká Británia, 2019 Drienovec
foto
Mgr. Peter Kuriško
pôsobenie v Sabinove : 2011-2012
diakonská vysviacka : 17.06.2011, Košice
rodná farnosť : Sečovce
kňazská vysviacka : 16.06.2012, Košice
primície : 17.06.2012, Sečovce
pôsobiská : 2012 Sabinov, 2014 Košice - UPC, 2019 Belá nad Cirochou, 2020 Humenné – Všetci svätí
foto
Mgr. Miroslav Liška
pôsobenie v Sabinove : 2010-2011
diakonská vysviacka : 18.06.2010, Košice
rodná farnosť : Farnosť Božieho milosrdenstva, Košice - KVP
kňazská vysviacka : 18.06.2011, Košice
primície : 25.06.2011, Košice - KVP
pôsobiská : 2011 Tibava, 2011 Humenné – Všetkých svätých, 2016 Sabinov, 2019 Veľký Šariš
foto
Mgr. Ľubomír Miškovič
pôsobenie v Sabinove : 2009-2010
diakonská vysviacka : 19.06.2009, Košice
rodná farnosť : Farnosť Božieho milosrdenstva, Košice - KVP
kňazská vysviacka : 16.06.2012, Košice
primície : 17.06.2012, Košice - Furča
pôsobiská : 2012 Sečovce, 2014 Košice – Furča, 2017 Humenné - Sťatie sv.Jána Krstiteľa, 2020 Lipany
foto
Mgr. Martin Matej Hrebík
pôsobenie v Sabinove : 2008-2009
diakonská vysviacka : 20.06.2008, Košice
rodná farnosť : Farnosť Krista Kráľa, Prešov-Sekčov
kňazská vysviacka : 20.06.2009, Košice
primície : 21.06.2009, Prešov – Sekčov
pôsobiská : 2009 Tibava, 2011 Košice - Kráľovnej pokoja, 2014 Svidník, 2018 Raslavice, 2021 Bardejov – sv. Egíd
foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk