ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
ThLic. Marek Haratim
pôsobenie v Sabinove : od r. 2021
kňazská vysviacka : 31.08.1996
primície : Udavské
pôsobiská : 1996 Košice-juh, 1997 Topoľovka, 2001 štúdiá Rím, 2004 vicerektor PSK SCM Rím, 2017 Kračúnovce, 2021 Sabinov
foto
PhLic. Ladislav Cichý
pôsobenie v Sabinove : 2005-2021
kňazská vysviacka : 15.06.1991, Snina
primície : Stropkov
pôsobiská : 1991 Košice - Kráľovnej pokoja, 1992 Košice - sv.Alžbety, 1994 Rím - štúdiá, 1998 Košice - Poľov, 2005 Sabinov, 2021 Košice – sv. Košickí mučeníci
foto
Mgr. Jaroslav Naščák
pôsobenie v Sabinove : 1990-2005
narodený : 14.09.1950
kňazská vysviacka : 08.06.1974, Bratislava
primície : Zemplínske Hámre
pôsobiská : 1975 Jankovce, 1976 Sabinov, 1977 Prešov - sv.Mikuláša, 1978 Zborov, 1978 Sedlice, 1981 Pušovce, 1990 Sabinov, 2005 Kamenica nad Cirochou
zomrel : 25.05.2011 v Kamenici nad Cirochou - pochovaný je v Zemplínskych Hámroch
foto
Michal Butkovský
pôsobenie v Sabinove : 1987-1990
narodený : 08.10.1926
kňazská vysviacka : 04.06.1967, Bratislava
primície : Čečehov
pôsobiská : 1967 kaplán Košice - Juh, 1969 farár Križovany, 1987 Sabinov, 1990 Sečovce, 2001 dôchodok
zomrel : 30.07.2005 - pochovaný je v Sečovciach
foto
Anton Ďurčák
pôsobenie v Sabinove : 1959-1987
narodený : 26.05.1912
kňazská vysviacka : 02.02.1937, Košice
primície : Ložín (farnosť Trhovište)
pôsobiská : 1937 kaplán Valaliky, Budkovce, Žbince, Staré, 1938 Humenné, 1941 Sečovce, 1943 Bardejov, 1944 Sabinov, 1945 Michalovce, 1946 Hanušovce, 1948 administrátor Hanušovce, 1959 Sabinov
zomrel : 08.05.1987 - pochovaný je v Sabinove
poznámka : tu je odkaz na prezentáciu a fotoalbum
foto
Štefan Olejár
pôsobenie v Sabinove : 1950-1959
narodený : 14.08.1913
kňazská vysviacka : 11.06.1939
primície : Kojatice
pôsobiská : 1939 kaplán Brezovica nad Torysou, 1940 Veľký Šariš, 1942 Snina, 1943 Zborov, 1944 miestna kapela Giraltovce, 1950 administrátor Sabinov, 1959 Ľubotín, 1976 dôchodok
zomrel : 08.12.1977 - pochovaný je v Kojaticiach
foto
Štefan Dolobáč
pôsobenie v Sabinove : 1946–1950
narodený : 06.08.1911
kňazská vysviacka : 29.06.1938
primície : Udavské
pôsobiská : 1938 kaplán Nižný Hrušov, 1939 Parchovany, 1940 Sabinov, 1942 Sečovce, 1944 Bardejov. administrátor Richvald, 1946 farár Sabinov, 1950 väzenie, 1959 kaplán Košice-Juh, 1960 administrátor Radoma, 1964 Košice-Poľov, 1972 dôchodok Košice-Myslava
zomrel : 05.01.1984 v Myslave - pochovaný je v Udavskom.
foto
Msgr. Edmund Schutz
pôsobenie v Sabinove : 1922-1945
narodený : 20.02.1893
kňazská vysviacka : 13.06.1918
primície : Veľký Šariš
pôsobiská : 1818 kaplán, 1922 dočasný administrátor, 1923 farár Sabinov
zomrel : 01.04.1946 - pochovaný je v Sabinove
Peter Harčár
pôsobenie v Sabinove : 1891-1922
narodený : 03.07.1845
kňazská vysviacka : 37.07.1870
primície : Jarovnice
pôsobiská : 1870 kaplán Hubošovce, Petrovany, Sabinov, 1880 administrátor Hermanovce, 1886 dekan a farár Hermanovce, 1891 farár Sabinov
zomrel : 11.12.1922 - pochovaný je v Sabinove
Augustín Mazalik
pôsobenie v Sabinove : 1865-1890
narodený : 09.05.1823
kňazská vysviacka : 29.07.1846, Košice
pôsobiská : 1846 Šarišské Dravce, 1851 administrátor Plaveč, excurendo Ľubotín, 1853 Plavnica, 1856 farár Široké, 1865 Sabinov
zomrel : 15.12.1890 - pochovaný je v Sabinove
Jozef Onczay
pôsobenie v Sabinove : 1862-1865
narodený : 18.03.1826
kňazská vysviacka : r. 1849
pôsobiská : 1853 kaplán Prešov-Solivar, 1855 administrátor Červenica, 1855 Radatice, 1862 farár Sabinov
zomrel : 21.06.1865
Ján Soltész
pôsobenie v Sabinove : 1850-1862
narodený : 23.06.1801
kňazská vysviacka : 27.08.1824 Košice
pôsobiská : 1824 kaplán Lastovce, 1825 Forró, 1827 Kecerovce, Sabinov, 1828 administrátor Torysa, 1829 farár Košice-Kavečany, 1850 farár Sabinov
zomrel : 23.02.1862
Eduard Szepesházy
pôsobenie v Sabinove : 1835–1850
narodený : 12.07.1807
kňazská vysviacka : r. 1832
pôsobiská : 1833 kaplán Veľký Šariš, 1835 kaplán Sabinov, 1835 farár Sabinov
zomrel : 19.11.1850
Jozef Somogyi
pôsobenie v Sabinove : 1819-1835
narodený : 21.10.1783
kňazská vysviacka : 05.05.1810 Košice
pôsobiská : 1810 kaplán Svinia, 1811 nemecký kaplán Prešov, 1811 farár Lenartov, 1819 Sabinov
zomrel : 11.04.1835
František Vajnarovits
pôsobenie v Sabinove : 1812-1819
narodený : 09.09.1772
kňazská vysviacka : r. 1795
pôsobiská : 1795 kaplán Užhorod, 1797 Humenné, 1797 Slivník, 1812 farár Sabinov
zomrel : 20.03.1819
Ján Krstiteľ Kazsik
pôsobenie v Sabinove : 1812
narodený : 24.06.1786
kňazská vysviacka : 14.08.1808 Jáger
pôsobiská : 1808 kaplán Sabinov, 1811 Košice, 1812 administrátor Sabinov, 1812 administrátor Žbince, 1815 farár Opátka, 1816 Radatice, 1819 vicerektor kňazského seminára v Košiciach, 1828 profesor kanonického práva a cirkevných dejín biskupského lýcea, 1837 administrátor Paňovce, 1841-1842 Košice-Poľov
zomrel : 23.05.1843
Karol Ludvik
pôsobenie v Sabinove : 1781-1812
narodený : 15.08.1749
kňazská vysviacka : r. 1772
pôsobiská : 1772 kaplán Tállya, 1775 učiteľ Bardejov, 1776 farár Kračúnovce, 1781 Sabinov
zomrel : r. 1812
Mikuláš Pelcsik
pôsobenie v Sabinove : 1772-1781
Martin Javtsak
pôsobenie v Sabinove : 1753-1772
Mikuláš Philomela
pôsobenie v Sabinove : 1723-1753
Ján Kolárczy
pôsobenie v Sabinove : 1723-1735
Ján Kortuczky
pôsobenie v Sabinove : 1711-1723
Jakub Répássy
pôsobenie v Sabinove : 1709-1711
Štefan Szmutko
pôsobenie v Sabinove : 1706-1709
Anton Jadovszky
pôsobenie v Sabinove : 1702-1706
Matej Arkabusz
pôsobenie v Sabinove : 1696-1702
Tomáš Sztragovics
pôsobenie v Sabinove : 1694-1696
Ján Lendaczky
pôsobenie v Sabinove : 1692-1694
Cyprián Szaladiny
pôsobenie v Sabinove : 1683
poznámka : Bol zavraždený v roku 1683 protestantským pastorom Pavlom Regúsom a jeho spoločníkmi. Kostol sa dostal rúk protestantov a nový farár nastúpil až v roku 1692.
Juraj Jelenchich
pôsobenie v Sabinove : 1676-1683
Michal Habdelicz
pôsobenie v Sabinove : 1674-1676
Štefan
pôsobenie v Sabinove : 1435
Jan Zibni
pôsobenie v Sabinove : 1375

Menoslov farárov pôsobiacich v Sabinove existuje od roku 1375, teda od roku, v ktorom postavili malý kostolík a kedy okrem farára pribudli dve kaplánske miesta. Je však isté, že samotný farský úrad bol zriadený oveľa skôr a teda aj Sabinov mal svojich farárov aj pred týmto dátumom. Svedčia o tom aj záznamy, ktoré hovoria, že v roku 1375 farnosť už výrazne prekvitala. Spomínaný zoznam farárov však aj po roku 1375 nie je kompletný. Dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že mnohé záznamy sa stratili alebo zhoreli pri požiaroch (najmä pri požiari v roku 1461). Z týchto dôvodov nie je možné zistiť menoslov sabinovských farárov pred rokom 1375, pretože sa nezachoval a následne ani mená farárov od druhej polovice 15. storočia až do roku 1674.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk