ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Mgr. František Sokyra
pôsobenie v Sabinove : od r. 2020
kňazská vysviacka : 20.06.2020, Košice
primície : 21.06.2020, Dlhé nad Cirochou
pôsobiská : 2020 Sabinov
foto
Mgr. Martin Miškuf
pôsobenie v Sabinove : od r. 2019
kňazská vysviacka : 15.06.2019, Košice
primície : 22.06.2019, Fintice
pôsobiská : 2019 Sabinov
foto
Mgr. Lukáš Imrich
pôsobenie v Sabinove : 2017-2020
kňazská vysviacka : 10.06.2017, Košice
primície : 17.06.2017, Prešov - Kráľovnej pokoja
pôsobiská : 2017 Sabinov, 2020 Košice – Svätá Rodina
foto
Mgr. Miroslav Liška
pôsobenie v Sabinove : 2016-2019
kňazská vysviacka : 18.06.2011, Košice
primície : 25.06.2011, Košice - KVP
pôsobiská : 2011 Tibava, 2011 Humenné – Všetkých svätých,
2016 Sabinov, 2019 Veľký Šariš
foto
Mgr. Ľuboš Juraško
pôsobenie v Sabinove : 2014-2017
kňazská vysviacka : 14.06.2014, Košice
primície : 15.06,2014, Prešov - Solivar
pôsobiská : 2014 Sabinov, 2017 Sobrance, 2018 Budkovce, 2020 Strážske
foto
Mgr. Tomáš Kormaník
pôsobenie v Sabinove : 2015-2016
kňazská vysviacka : 19.06.2010, Košice
primície : 20.06.2010, Nižná Šebastová
pôsobiská : 2010 Zborov, 2012 Humenné – Všetkých svätých,
2015 Sabinov, 2016 Michalovce, 2021 štúdiá Rím
foto
Mgr. Juraj Sitarčík
pôsobenie v Sabinove : 2012-2015
kňazská vysviacka : 19.06.2004, Košice
primície : Prešov - sv. Mikuláš
pôsobiská : 2004 Trebišov, 2007 Strážske, 2010 Prešov - UPC,
2012 Sabinov, 2015 Slovenská Kajňa
foto
Mgr. Peter Kuriško
pôsobenie v Sabinove : 2012-2014
kňazská vysviacka : 16.06.2012, Košice
primície : 17.06.2012, Sečovce
pôsobiská : 2012 Sabinov, 2014 Košice - UPC, 2019 Belá nad Cirochou, 2020 Humenné – Všetci svätí
foto
Mgr. Matúš Imrich
pôsobenie v Sabinove : 2009-2012
kňazská vysviacka : 21.06.2008, Košice
primície : 22.06.2008, Prešov - Sekčov
pôsobiská : 2008 Sačurov, 2009 Sabinov, 2012 Rím - štúdiá, 2021 Michalovce – Narodenie Panny Márie
foto
Mgr. Jozef Berta
pôsobenie v Sabinove : 2010-2011
kňazská vysviacka : 15.06.2002, Košice
primície : Brestov
pôsobiská : 2002 Lipany, 2003 Michalovce,
2005 Bardejov - sv.Egídia, 2006 Brestov, 2006 Tulčík, 2006 Prešov - Solivar, 2010-2011 Sabinov
foto
Mgr. Milan Supek
pôsobenie v Sabinove : 2008-2011
kňazská vysviacka : 14.06.2003, Košice
primície : Slovenská Kajňa
pôsobiská : 2003 Bardejov - sv.Egídia, 2005 Košice - UPC,
2006 Prešov - ACM, 2006 Košice KVP - Božieho milosrdenstva, 2008 Sabinov, 2010 duchovný správca CZŠ Sabinov, 2011 Rozhanovce, 2012 Košice - Šaca, 2012 Koprivnica
foto
Mgr. Ján Stanko
pôsobenie v Sabinove : 2008-2009
kňazská vysviacka : 17.06.2006, Košice
primície : Sečovce
pôsobiská : 2006 Šarišské Dravce , 2008 Sabinov, 2009 Sačurov, 2014 Ruskov, 2018 Svinica
foto
Mgr. Jozef Kohut
pôsobenie v Sabinove : 2007-2008
kňazská vysviacka : 19.06.2004, Košice
primície : Snina
pôsobiská : 2004 Stropkov, 2007 Sabinov, 2008 Košice - UPC,
2014 Košice - kňazský seminár
foto
Mgr. Jozef Kozák
pôsobenie v Sabinove : 2006-2008
kňazská vysviacka : 16.06.2001, Košice
primície : Kračúnovce
pôsobiská : 2001 Trhovište, 2002 Košice - Kráľovnej pokoja, 2003 Ľubiša, 2004 Ruskov, 2006 Sabinov, 2008 Prešov - ACM, 2009 Košice KVP - Božieho milosrdenstva,
2011 Humenné - sv. Košických mučeníkov
foto
JCDr. Peter Sykora
pôsobenie v Sabinove : 2005-2007
kňazská vysviacka : 18.06.2005, Košice
primície : Stropkov
pôsobiská : 2005 Sabinov, 2007 Košice Furča - Sv.Rodiny,
2010 Rím - štúdiá, 2016 v diplomatických službách Svätého Stolca, 2018 Košice KVP - Božieho milosrdenstva
foto
Mgr. Henrich Grejták
pôsobenie v Sabinove : 2004-2006
kňazská vysviacka : 15.06.2002, Košice
primície : Prešov
pôsobiská : 2002 Sečovce, 2004 Sabinov, 2006 Košice - Kráľovnej pokoja, 2009 Košice - UPC
foto
Mgr. Marek Kreheľ
pôsobenie v Sabinove : 2001-2005
kňazská vysviacka : 16.06.2001, Košice
primície : Chmeľovec
pôsobiská : 2001 Sabinov, 2005 Prešov - Sekčov, 2006 Košice - sv.Alžbety, 2007 Prešov - Sekčov, 2020 Bardejov – sv.Egíd
foto
Mgr. Viliam Gavula
pôsobenie v Sabinove : 2003-2004
kňazská vysviacka : 17.06.2000, Košice
primície : Husák
pôsobiská : 2000 Bardejov, 2002 Prešov - Sekčov, 2003 Sabinov, 2004-2017 arcidiecéza Olomouc
foto
Mgr. Miroslav Turák
pôsobenie v Sabinove : 2002-2003
kňazská vysviacka : 15.06.2002, Košice
primície : Kamenica
pôsobiská : 2002 Sabinov, 2003 Soľ, 2005 Prešov - Sekčov, 2008 Stropkov, 2009 Belá nad Cirochou, 2012 Ohradzany, 2017 Krížovany
foto
Mgr. Slavko Sivák
pôsobenie v Sabinove : 2000-2002
kňazská vysviacka : 19.06.1999, Prešov
primície : Bystré
pôsobiská : 1999 Čerhov, 2000 Sabinov, 2001 Prešov - Kráľovnej pokoja, 2004 Čerhov, 2011 Lieskovec
foto
Mgr. Jozef Spišák
pôsobenie v Sabinove : 1999-2000
kňazská vysviacka : 19.06.1999, Prešov
primície : Proč
pôsobiská : 1999 Sabinov, 2000 Jenkovce, 2003 Stropkov, 2004 Hankovce, 2019 Radoma
foto
Mgr. Miroslav Martoňák
pôsobenie v Sabinove : 1998-1999
kňazská vysviacka : 22.06.1996, Košice
primície : Dubovica
pôsobiská : 1996 Bardejov, 1997 Strážske, 1998 Sabinov, 1999 Pavlovce na Uhom, 2000 Vyšná Voľa, 2013 Brezovička
foto
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
pôsobenie v Sabinove : 1997-1998
kňazská vysviacka : 21.06.1997, Košice
primície : Nižný Hrabovec
pôsobiská : 1997 Sabinov, 1998 Košice - sv.Alžbety, 2000 Kechnec, 2003 Košice ABÚ a TF KU, 2010 Lipany, 2011 KU Ružomberok
foto
ThLic. Juraj Riško
pôsobenie v Sabinove : 1995-1997
narodený : 16.01.1970
kňazská vysviacka : 17.06.1995, Košice
primície : Humenné
pôsobiská : 1995 Sabinov, 1997 Víťaz, 2003 Hanušovce nad Topľou, 2017 Košické Oľšany
zomrel : 11.04.2021
foto
JCLic. PaedDr. Vincent Burda
pôsobenie v Sabinove : 1994-1995
kňazská vysviacka : 08.06.1974, Bratislava
primície : Dlhé nad Cirochou
pôsobiská : 1974 Jankovce, 1975 Humenné, 1977 Stropkov, 1978 Malčice, 1987 Trhovište, 1990 Strážske, 1994 Sabinov, 1995 Hermanovce, 1995 Sačurov, 2012 Sedliská
foto
doc. ThDr. Ján Jenčo PhD.
pôsobenie v Sabinove : 1993-1994
kňazská vysviacka : 19.06.1993, Košice
primície : Ďapalovce
pôsobiská : 1993 Sabinov, 1994 Prešov - Solivar, 1995 Ražňany, 1997 Paríž - štúdiá, 2000 Košice - seminár, TF KU, 2009 TF KU Košice
foto
ThLic. František Slovák
pôsobenie v Sabinove : 1991-1993
kňazská vysviacka : 17.06.1990, Prešov
primície : Prešov
pôsobiská : 1990 Košice, 1991 Sabinov, 1993 Jarovnice, 2000 Nižný Slavkov, 2007 Nováčany, 2015 Kecerovce
foto
Doc.JCDr.PaedDr. Jozef Marčin, PhD.
pôsobenie v Sabinove : 1990-1991
kňazská vysviacka : 18.06.1989, Košice
primície : Kľušov
pôsobiská : 1989 Michalovce, 1990 Sabinov, 1991 Prešov, 1993 Košice - Barca, 2007 Kapušany, 2021 Fričovce
foto
Mgr. Jozef Jankaj
pôsobenie v Sabinove : 1987-1990
kňazská vysviacka : 16.06.1985, Banská Bystrica
primície : Snina
pôsobiská : 1985 Košice - Kráľovnej pokoja, 1986 Michalovce, 1987 Sabinov, 1990 Snina, 2005-2007 Kapušany
Mgr. Pavel Kaminský
pôsobenie v Sabinove : 1985-1987
kňazská vysviacka : 15.06.1980, Banská Bystrica
primície : Nižná Šebastová
pôsobiská : 1980 Sečovce, 1981 Bardejov, 1985 Humenné, Sabinov, 1987 Prešov, 1988 Radoma, 1990 Stropkov, 2003 Michalovce, 2012 Košice - Krásna
foto
Mgr. Ján Bujdoš
pôsobenie v Sabinove : 1981-1985
kňazská vysviacka : 10.06.1979, Bratislava
primície : Chotča
pôsobiská : 1979 Sečovce, 1980 Snina, 1981 Sabinov, 1985 Prešov, 1986 Vinné, 1990 Ondavské Matiašovce, 1998 Čaňa, 2001 Lipany, 2003 Horovce, 2016 Fintice
foto
Bartolomej Salka
pôsobenie v Sabinove : 1979-1981
kňazská vysviacka : 11.06.1978, Bratislava
primície : Plechotice
pôsobiská : 1978 Humenné, 1979 Sabinov, 1982 Zborov, 1985 Nižný Hrušov, 1987 Košice - Kavečany, 1988 Dolný Smokovec - CHD, Pezinok - CHD, 1994 Topoľčany, 1999 Trebišov - nemocničný kaplán
Mgr. Štefan Sojčák
pôsobenie v Sabinove : 1977-1979
narodený : 14.02.1950
kňazská vysviacka : 12.06.1977, Bratislava
primície : Kamenica nad Cirochou
pôsobiská : 1977 Sabinov, 1979 Humenné, 1980 Lieskovec, 1990 Krivany, 1996 Brezovica, 2004 Záhradné, 2013 Kamenica nad Cirochou - výpomocný duchovný
zomrel : 22.01.2014 v Kamenici nad Cirochou
foto
Ján Huňady
pôsobenie v Sabinove : 1977
narodený : 13.11.1950
kňazská vysviacka : 08.06.1974, Bratislava
primície : Lemešany
pôsobiská : 1975 Prešov, 1977, Sabinov, 1978 Rožkovany, 1990 Tulčík, 1993 dôchodok Lemešany
zomrel : 09.10.2003 - pochovaný je v Lemešanoch
foto
Mgr. Jaroslav Naščák
pôsobenie v Sabinove : 1976-1977
narodený : 14.09.1950
kňazská vysviacka : 08.06.1974, Bratislava
primície : Zemplínske Hámre
pôsobiská : 1975 Jankovce, 1976 Sabinov, 1977 Prešov - sv.Mikuláša, 1978 Zborov, 1978 Sedlice, 1981 Pušovce, 1990 Sabinov, 2005 Kamenica nad Cirochou
zomrel : 25.05.2011 v Kamenici nad Cirochou - pochovaný je v Zemplínskych Hámroch
foto
Mgr. Valentín Olšavský
pôsobenie v Sabinove : 1975-1976
narodený : 11.03.1945
kňazská vysviacka : 09.06.1974, Bratislava
primície : Brezovica n/T.
pôsobiská : 1974 Torysa, 1975 Sabinov, 1976 Košická Belá, 1990 Kurima, 2004 Budimír
zomrel : 10.10.2016 v Budimíre, pochovaný je v Brezovici nad Torysou
foto
Mgr. Anton Zlatohlavý
pôsobenie v Sabinove : 1974-1975
kňazská vysviacka : 09.06.1974, Bratislava
primície : Župčany
pôsobiská : 1974 Sabinov, 1998 Jarovnice, 1979 Radoma, 1980 mimo pastorácie, 1990 Trebišov, 1990-2006 Budkovce
Anton Lesník
pôsobenie v Sabinove : 1973-1974
narodený : 01.01.1950
kňazská vysviacka : 10.06.1973, Bratislava
primície : Kojatice
pôsobiská : 1973 Sabinov, 1974 Prešov, 1975 Široké, 1976 Sedlice, 1978 mimo pastorácie, 1981 Humenné, 1981 Nováčany, 1988 Stropkov, 1990 Lastovce, 2001 Šarišské Michaľany, 2012 Petrovany
zomrel : 04.11.2019 v Prešove, pochovaný je v Kojaticiach
foto
Ján Leško
pôsobenie v Sabinove : 1971-1973
narodený : 21.07.1946
kňazská vysviacka : 19.06.1971
primície : Ondrašovce
pôsobiská : 1971 Sabinov, 1973 Torysa
zomrel : 10.06.1980 - pochovaný je Ondrašovciach
foto
Jozef Eliáš
pôsobenie v Sabinove : 1969-1971
narodený : 26.11.1945
kňazská vysviacka : 21.06.1969
primície : Pušovce
pôsobiská : 1969 Sabinov, 1971 Zborov, 1974-1975 Hubošovce
zomrel : 2019
Mgr. Rudolf Čontofalský
pôsobenie v Sabinove : 1965-1969
narodený : 02.01.1942
kňazská vysviacka : 20.12.1964, Bratislava
primície : Šarišské Bohdanovce
pôsobiská : 1965 Vranov nad Topľou, 1965 Sabinov, 1969 Hubošovce, 1974 Kamenica, 1987 Záhradné, 1990 Rožkovany, 2002 Ličartovce, 2016 výpomocný duchovný dekanátu Prešov – Solivar
zomrel : 25.12.2020
foto
Andrej Galdun
pôsobenie v Sabinove : 1965
narodený : 27.07.1923
kňazská vysviacka : 19.06.1949, Košice
primície : Ovčie
pôsobiská : 1949 Valaliky, 1965 Sabinov, 1965 Veľká Domaša, 1971 Soľ, 1987 Hermanovce, 1989 dôchodok
zomrel : 24.08.1996 - pochovaný - Ovčie
foto
Ján Macko
pôsobenie v Sabinove : 1963-1964
kňazská vysviacka : 23.06.1963, Bratislava
primície : Turcovce
pôsobiská : 1963 Sabinov, 1964 Trebišov, 1965 Snina, 1966 Bardejov, 1968 Solivar, 1971 Sedlice, 1973 Radoma, 1979 Papín, 1988 Nižný Slavkov, 1994 Fričovce, 2005 na dôchodku Udavské, 2007 Raslavice
František Majancsik
pôsobenie v Sabinove : 1962-1963
narodený : 31.12.1922
kňazská vysviacka : 27.06.1948
primície : Turňa nad Bodvou
pôsobiská : 1948 Nižný Hrušov, 1950 Veľké Trakany, 1952 Ruská, 1953 bol vo vojenskom pracovnom tábore a potom odsúdený, 9 rokov mimo pastorácie, 1962 Sabinov, 1963 Boľ, 1972 Veľké Kapušany
zomrel : 19.11.1979 v Košiciach-Šaci, pochovaný - Turnianske Podhradie
Andrej Piškanin
pôsobenie v Sabinove : 1964-1965, 1960-1961
narodený : 17.01.1932
kňazská vysviacka : 24.06.1956, Bratislava
primície : Dlhé nad Cirochou
pôsobiská : 1956 Veľký Šariš, 1956 Budkovce, 1957 Michalovce, 1958 vo väzení, 1959 vo výrobe, 1960 Sabinov, 1961 voj.služba, 1963 Trebišov, 1964 Sabinov, 1965 Budkovce, 1990 Cejkov, 1993 NsP Michalovce, 1994 Seč.Polianka
zomrel : 15.02.1997 - pochovaný - Dlhé nad Cirochou
Andrej Grivalský
pôsobenie v Sabinove : 1956
narodený : 03.11.1932
kňazská vysviacka : 24.06.1956, Bratislava
primície : Niedzica
pôsobiská : 1956 Sabinov, 1956 Michalovce, 1956 vojenská služba, 1958 Humenné, 1959 Bardejov, 1961 Košice - Juh, 1962 väzenie, 1965 mimo pastorácie, 1967 Slanec, 1990 Plaveč, 2000 dôchodok
zomrel : 29.10.2010 - pochovaný je v Plavči
František Šarocký
pôsobenie v Sabinove : 1955-1956
narodený : 01.12.1924
kňazská vysviacka : 19.06.1949
primície : Petrovany
pôsobiská : 1949 Široké, 1951 Senné, 1952 Vranov nad Topľou, 1953 zadržaný, 1953 Slivník, Hankovce, vojenské služba, 1955 Sabinov, 1956 Richvald, 1961 Pušovce, 1967 Turany nad Ondavou, 1969 Plaveč, 1971 Záhradné
zomrel : 13.08.1988 v Prešove - pochovaný je v Petrovanoch
foto
Ladislav Pásztor
pôsobenie v Sabinove : 1954-1956
narodený : 26.09.1922
kňazská vysviacka : 26.09.1949, Košice
primície : Haniska
pôsobiská : 1949 Ražňany, 1950 Radoma, 1951 Prešov - Solivar, 1951 Budkovce, 1951 PTP, 1954 Sabinov, 1956 Lekárovce, 1960 vo väzení, 1965 Čerhov, 1973 Boľ
zomrel : 31.08.1998 - pochovaný je v Haniske
Šimon Lúcius Paulík, OFM
pôsobenie v Sabinove : 1950-1952
narodený : 01.03.1915
kňazská vysviacka : 15.06.1941, Bratislava
primície : Žlkovce
pôsobiská : 1941 Trnava, 1945 Prešov, 1949 Bratislava, 1950 Sabinov, 1952 Košice - Juh, 1953 Košice - Dóm, 1954 Nižná Šebastová, 1960 Skrabské, 1991 dôchodok
zomrel : 16.08.1994 v Žlkovciach
Karol Džupina
pôsobenie v Sabinove : 1950-1951
narodený : 22.12.1919
kňazská vysviacka : 11.06.1944, Prešov
primície : Remetské Hámre
pôsobiská : 1944 Hubošovce, 1945 Parchovany, 1947 Vranov nad Topľou, 1949 Bardejov, 1950 Sabinov, 1951 Slivník, 1953 Bajerov, 1955 Raslavice, 1996 dôchodok
zomrel : 14.02.1999 - pochovaný je v Raslaviciach
Ján Kern
pôsobenie v Sabinove : 1948-1951
narodený : 29.08.1916
kňazská vysviacka : 29.06.1940, Košice
primície : Košice
pôsobiská : 1940 Haniska, 1941 Košice, 1948 Sabinov, 1951 Giraltovce, 1952 Sedlice, 1964 Buzica, 1976 na dôchodku Košice
zomrel : 24.03.1992 - pochovaný je v Košiciach
Jozef Špácay
pôsobenie v Sabinove : 1942-1948
narodený : 17.01.1917
kňazská vysviacka : 13.12.1942
pôsobiská : 1942 Svinia, Zborov, Sabinov, 1948 Michalovce, 1953 Hubošovce, 1957 Zbudské Dlhé, 1967 Trstené pri Hornáde, 1969 dôchodok
zomrel : 21.02.1971 v Prešove
foto
Valentín Pavlík
pôsobenie v Sabinove : 1944-1946
narodený : 18.04.1916
kňazská vysviacka : 07.06.1942
primície : Plavnica
pôsobiská : 1942 Vranov nad Topľou, 1943 Nižný Hrušov, 1944 Sabinov, 1946 Prešov-Solivar, 1948 Hubošpvce, 1950 Jenkovce, 1958 Sačurov, 1968 Veľká Lodina
zomrel : 30.07.1982 v Košiciach - pochovaný je v Plavnici
foto
Anton Ďurčák
pôsobenie v Sabinove : 1944-1945
narodený : 26.05.1912
kňazská vysviacka : 02.02.1937, Košice
primície : Ložín (farnosť Trhovište)
pôsobiská : 1937 kaplán Valaliky, Budkovce, Žbince, Staré, 1938 Humenné, 1941 Sečovce, 1943 Bardejov, 1944 Sabinov, 1945 Michalovce, 1946 Hanušovce, 1948 administrátor Hanušovce, 1959 Sabinov
zomrel : 08.05.1987 - pochovaný je v Sabinove
foto
František Raffáč
pôsobenie v Sabinove : 1942-1943
narodený : 27.02.1914
kňazská vysviacka : 19.06.1938
primície : Zemplínske Kopčany
pôsobiská : 1938 Trhovište, 1940 Prešov-Solivar, 1941 Drienov, 1942 Sabinov, 1944 Vranov nad Topľou, 1945 Žalobín, 1955 Vranov nad Topľou
zomrel : 21.05.1979 vo Vranove nad Topľou
Ján Tomko
pôsobenie v Sabinove : 1941-1943
narodený : 19.05.1912
kňazská vysviacka : 19.06.1938, Košice
primície : Udavské
pôsobiská : 1938 Ražňany, 1939 Humenné, 1940 Snina, 1941 Sabinov, 1943 Trebišov, 1944 Široké, 1945 Dlhé nad Cirochou, 1995 dôchodok
zomrel : 13.04.1996 - pochovaný je v Dlhom nad Cirochou
Juraj Duraj
pôsobenie v Sabinove : 1941-1942
narodený : 08.05.1900
kňazská vysviacka : 08.12.1931
primície : Bziny
pôsobiská : 1931 Ruská, 1932 Vinné, 1933 Seredné, Mukačevo, 1934 profesor náboženstva Mukačevo, Bratislava, Banská Štiavnica, Prešov, 1940 Gelnica, 1941 Sabinov, 1942 Prešov, Parchovany, Strážske, Brezovica, 1945 Rožkovany, 1946 Radoma, 1950 zadržaný, mimo pastorácie
zomrel : 19.05.1965 Bziny
Andrej Drotár
pôsobenie v Sabinove : 1941
narodený : 22.05.1912
kňazská vysviacka : 19.06.1938, Košice
primície : Valaliky
pôsobiská : 1938 Prešov-Solivar, 1939 Ľubiša, 1941 Sabinov, 1941 Ľubiša, 1986 dôchodok Humenné
zomrel : 25.11.1994 v Humennom
foto
Jozef Kráľovský
pôsobenie v Sabinove : 1938-1941
narodený : 28.02.1912
kňazská vysviacka : 20.06.1937
primície : Slivník
pôsobiská : 1937 Veľký Šariš, Terňa, 1938 Trhovište, Staré, Košické Olšany, Sabinov, 1941 Šarišské Dravce, 1952 Kapušany, 1969 dôchodok Kapušany
zomrel : 02.05.1970 v Kapušanoch
A. Buščák
pôsobenie v Sabinove : 1940
narodený : 23.11.1913
kňazská vysviacka : 11.06.1939
pôsobiská : 1939 Zborov, Kapušany, 1940 Sabinov, Pavlovce nad Uhom, 1941 Trhovište, 1944 Hažlín, 1954 Ľubiša, 1955 Michalok, 1964 Nižný Žipov, 1973 dôchodok Trhovište
zomrel : 02.10.1976 v Trhovišti
Ján Pál
pôsobenie v Sabinove : 1938-1940
narodený : 22.07.1914
kňazská vysviacka : 19.06.1938
pôsobiská : 1938 Kurima, Valaliky, Sabinov, 1940 Trhovište, 1941Bardejov, 1943 Sedlice, 1945 Trhovište, 1959 JArovnice
zomrel : 26.10.1971 v Jarovniciach
Štefan Veréb
pôsobenie v Sabinove : 1938-1940
narodený : 14.04.1913
kňazská vysviacka : 02.02.1937
pôsobiská : 1937 Nižný Hrušov, 1938 Široké, Sabinov, 1940 miestna kapelánia Slanec
zomrel : 05.01.1967
Ján Nagy, st.
pôsobenie v Sabinove : 1938
narodený : 18.04.1915
kňazská vysviacka : 19.06.1938
primície : Košické Olšany
pôsobiská : 1938 Sabinov, Široké
Ján Malina
pôsobenie v Sabinove : 1938
narodený : 18.04.1915
kňazská vysviacka : 19.06.1938
primície : Košické Olšany
pôsobiská : 1938 Sabinov, Široké, 1939 Svinia, Staré, 1940 Prešov-Solivar, 1941 Strážske, 1942 Humenné, 1943-1945 Šarišské Dravce
Anton Manczos
pôsobenie v Sabinove : 1936-1938
narodený : 12.06.1911
kňazská vysviacka : 13.06.1935, Košice
primície : Košice
pôsobiská : 1936 Svinia, 1936 Trhovište, 1936 Sabinov, 1938 Košice - Dóm, 1941 Barca, 1945 Buzica, 1950 mimo pastorácie, 1952 Veľké Trakany, 1958 par. Consultor, 1973 Janík
zomrel : 17.09.1991 - pochovaný je v Košiciach
Štefan Klasovský
pôsobenie v Sabinove : 1935-1936
narodený : 16.08.1910
kňazská vysviacka : 21.06.1934
pôsobiská : 1934 Stropkov, Ruskov, 1935 Sabinov, 1936 Bardejov, 1937 Hrobov, 1939 Udavské, 1950 mimo pastorácie-vo väzení, 1952 Veľká Domaša, Nižný Hrušov, 1958 miestna kapelánia Svinica, 1976 znova odsúdený, 1976 dôchodok Zemplínsky Klečenov
zomrel : 09.09.1985 - pochovaný je v Zemplínskom Klečenove
Dr. Rudolf Siebert
pôsobenie v Sabinove : 1934-1935
narodený : 29.01.1910
kňazská vysviacka : 29.06.1933
pôsobiská : 1933 Parchovany, 1934 Ruskov, Snina, Sabinov, 1935 Nižný Medzev, 1937 profesor náboženstva, 1940 Nižný Medzev
zomrel : 26.03.1983 - pochovaný je v Nižnom Medzeve
Jozef Fialka
pôsobenie v Sabinove : 1934
narodený : 29.09.1899
kňazská vysviacka : 21.02.1932
primície : Drienov
pôsobiská : 1932 Zborov, Ražňany, Snina, 1934 Sabinov, Trebišov, 1935 Nižný Hrušov, Radoma, 1941 Ľubotín, 1945 Rožkovany, 1955 Záhradné, 1958 dôchodok Prešov
zomrel : 19.09.1967 v Prešove - pochovaný je v Drienove
Štefan Feťko
pôsobenie v Sabinove : 1930-1932
narodený : 04.08.1906
kňazská vysviacka : 23.06.1929
primície : Finntice
pôsobiská : 1929 Drienov, 1930 Sabinov, 1932 Michalovce, 1934 Prešov-Solivar, Košice, 1937 Mal4ice, 1941 Staré, 1957 Župčany, 1975 dôchodok
zomrel : 21.04.1985 v Pezinku - pochovaný je vo Finticiach
Ján Boľanovský
pôsobenie v Sabinove : 1928-1930
narodený : 11.03.1902
kňazská vysviacka : 29.06.1927
primície : Nižná Šebastová
pôsobiská : 1927 Ruskov, 1928 Nižný Hrušov, Sabinov, 1930 Drienov, Prešov-Solivar, 1932 Staré, Široké
zomrel : 19.11.1935 - pochovaný je v Nižnej Šebastovej
Anton Székely
pôsobenie v Sabinove : 1927-1928
narodený : 15.03.1899
kňazská vysviacka : 29.06.1923, Košice
pôsobiská : 1923 Ľubiša, 1924 Svinia, Humenné, 1925 Prešov-Solivar, 1927 Sabinov, 1928 Michalovce, 1932 Ľubiša, 1946 Michalovce, 1952 Kamenica nad Cirochou, 1973 dôchodok Humenné
zomrel : 18.12.1981 - pochovaný je v Humennom
Jozef Pavlík
pôsobenie v Sabinove : 1926-1927
narodený : 07.03.1899
kňazská vysviacka : 29.06.1923, Košice
primície : Ľubotín
pôsobiská : 1923 Veľký Šariš, Valaliky, 1926 Svinia, Malčice, Nižný Hrušov, Sabinov, 1927 Košice, 1934 Košice-Barca, 1941 Kostoľany nad Hornádom, 1952 zaistený a internovaný v Pezinku, 1953 Torysa, 1966 dôchodok Košice
zomrel : 22.06.1969 v Košiciach - pochovaný je v Ľubotíne
Ladislav Jurík
pôsobenie v Sabinove : 1925
narodený : 27.05.1901
kňazská vysviacka : 07.10.1923
pôsobiská : Humenné, Sabinov, Bardejov, Plavnica (do apríla 1931)
foto
Valentín Chovanec
pôsobenie v Sabinove : 1922-1924
narodený : 06.02.1891
kňazská vysviacka : 09.06.1916
pôsobiská : 1916 Haniska, Nižná Šebastová, 1918 Bardejov, 1922 Sabinov, 1924 Košice, 1935 Košice-Kavečany
zomrel : 11.05.1957 Košice-Kavečany
Štefan Urban
pôsobenie v Sabinove : 1918-1921
narodený : 12.09.1883
kňazská vysviacka : 04.02.1908
pôsobiská : 1908 Hanušovce, Humenné, 1910 Prešov-Solivar, Vranov nad Topľou, Monok, Boldogkováralja, 1914 vojenský kurát, 1918 Sabinov, 1921 Kurima
zomrel : 09.03.1956 Veľký Šariš
František Scholtz (OP)
pôsobenie v Sabinove : 1914-1918
narodený : 02.04.1886
kňazská vysviacka : 17.07.1910
pôsobiská : 1910 Vasvár, Szombathely, 1913 Veľký Šariš, 1914 Sabinov, 1918 Košice, 1925 Košice-Šaca
zomrel : 06.05.1960 Košice-Šaca
Štefan Sebeš
pôsobenie v Sabinove : 1917
narodený : 15.01.1894
kňazská vysviacka : 07.06.1917
pôsobiská : 1917 Sabinov, Košice, 1936 Košice-Ťahanovce
zomrel : 27.03.1938 v Ťahanovciach pri Košiciach - pochovaný je na prešovskej Kalvárii
foto
Augustín Hoczmann
pôsobenie v Sabinove : 1915-1917
narodený : 04.05.1891
kňazská vysviacka : 18.04.1914
pôsobiská : 1914 Nižná Šebastová, 1915 Sabinov, 1917 Košice, 1927 Perín
zomrel : 23.10.1946 Alsóméra (Maď.)
Andrej Eliáš
pôsobenie v Sabinove : 1914-1915
narodený : 01.01.1988
kňazská vysviacka : 10.02.1911
pôsobiská : 1911 Dlhé nad Cirochou, 1912 Fuzérradvány, 1913 Snina, 1914 Sabinov, 1915 Humenné, 1916 Medzilaborce, 1917 Lenartov, 1920 Kendice, 1926 Vyšný Klátov, 1933 Nováčany, 1963 dôchodok
zomrel : 20.03.1967 Košice-Kavečany
Vojtech Sedlák
pôsobenie v Sabinove : 1914-1915
narodený : 24.08.1890
kňazská vysviacka : 06.02.1914
pôsobiská : 1914 Ražňany, Sabinov, 1915 Nižná Šebastová, 1916 Bardejov, 1918 Vranov nad Topľou, 1923 Trebišov, Vyšný Klátov, 1927 Slivník, 1951 Plavnica, 1954 Brezovička, 1962 dôchodok
zomrel : 29.06.1963 Torysa
Jozef Jankovics
pôsobenie v Sabinove : 1911-1914
narodený : 18.02.1872
kňazská vysviacka : 05.02.1903
pôsobiská : 1903 Hanušovce, 1907 Ražňany, 1911 Sabinov, 1914 Ľubotín, 1920 notár dištriktu, 1933 Pečovská Nová Ves
zomrel : 10.04.1955 - Pečovská Nová Ves
foto
Mons. Jozef Dobranský
pôsobenie v Sabinove : 1911-1913
narodený : 10.03.1887
kňazská vysviacka : 14.07.1911
pôsobiská : 1911 Sabinov, 1913 Bardejov, 1914 vojenský kurát, 1916 Svinia
zomrel : 16.01.1961 Prešov
poznámka : V roku 1943 sa stal pápežským komorníkom.
Ján Lacza
pôsobenie v Sabinove : 1911
narodený : 22.02.1887
kňazská vysviacka : 10.07.1910
pôsobiská : 1910 biskupský aktuár, potom Valaliky, 1911 Sabinov, Prešov, Košice, 1915 vojenský kaplán, 1919 Košice, 1923 Hollóháza, 1924 Alsókéked, 1925 Gonc,
zomrel : 13.12.1946
Jozef Kenedich
pôsobenie v Sabinove : 1910-1911
narodený : 17.05.1883
kňazská vysviacka : 24.06.1908
pôsobiská : 1908 oficiál biskupského úradu, 1909 Haniska, 1910 Sabinov, 1911 Veľký Šariš, Mád, Boldogkováralja, Ruskov, 1912 Čaňa, 1915 Hažlín, 1917 vojenský kurát v Opave a v Albánsku, 1918 Košice, 1923 Prešov-Solivar, 1925 Kokošovce, 1957 na dôchodku v Prešove
zomrel : 26.07.1966 Prešov
Mikuláš Bodnár
pôsobenie v Sabinove : 1908-1909
narodený : 24.11.1883
kňazská vysviacka : 04.02.1908
pôsobiská : 1908 Sabinov, 1909 Haniska, 1914 vojenský kurát, 1918 Bardejov, 1918 Trstené pri Hornáde
zomrel : 11.09.1944
Ján Beliš
pôsobenie v Sabinove : 1908
narodený : 05.09.1884
kňazská vysviacka : 04.02.1908
pôsobiská : 1908 Ruskov, Sabinov, Zborov, 1911 Kobyly, 1915 Zborov, 1943 na dôchodku Sečovce, neskôr CHD Pezinok
zomrel : 02.02.1956 Báč
Juraj Barna
pôsobenie v Sabinove : 1904-1908
narodený : 19.10.1886
kňazská vysviacka : 29.06.1904
pôsobiská : 1904 Ražňany, Sabinov
zomrel : 26.04.1908 Sabinov
Koloman Inczinger
pôsobenie v Sabinove : 1903-1908
narodený : 14.10.1880
kňazská vysviacka : 24.02.1903
pôsobiská : 1903 Hanniska, Sabinov, 1908 Košice, Hýľov
zomrel : 10.07.1910 Hýľov
Jozef Zalibera
pôsobenie v Sabinove : 1906
narodený : 11.01.1882
kňazská vysviacka : 24.06.1906
pôsobiská : 1906 Košické Olšany, Ražňany, Haniska, Sabinov Košice, 1918 v USA Detroit
Jozef Téglási, OFM
pôsobenie v Sabinove : 1903-1905
narodený : 20.02.1876
kňazská vysviacka : 29.06.1900
pôsobiská : 1900 Košické Olšany, Hanniska, 1903 Sabinov, 1905 Brezovička, 1911 Ľubotín, 1914 Nižná Šebastová, 1919 Kecerovce, 1929 na dôchodku
zomrel : 22.11.1965
Konštantín Szedlácsek
pôsobenie v Sabinove : 1903
narodený : 21.05.1879
kňazská vysviacka : r. 1900
pôsobiská : 1900 Tállya, Boldogkováralja, 1903 Sabinov, Sátoraljaújhely
zomrel : 16.03.1908
Eduard Abszolon, ICDr.
pôsobenie v Sabinove : 1902-1903
narodený : 05.02.1876
kňazská vysviacka : 29.06.1899
pôsobiská : 1899 Prešov-Solivar, Valaliky, Michalovce, Trhovište, 1902 Sabinov, 1903 Prešov, 1906 Lenartov, 1915 Kobyly, 1925 Kechnec
zomrel : 18.12.1944 Kechnec
poznámka : Zastrelili ho sovietski vojaci pri prechode frontu.
Teodor Balázs
pôsobenie v Sabinove : 1901-1903
narodený : 13.08.1871
kňazská vysviacka : 29.06.1896
pôsobiská : 1896 Pečovská Nová Ves, Boldogkováralja, Vranov nad Topľou, Fuzerradvány, 1898 Trhovište, 1900 Strážske, 1901 Sabinov, Dubovica
zomrel : 04.11.1939
Ľudovít. Fagulya
pôsobenie v Sabinove : 1900-1902
narodený : 11.10.1870
kňazská vysviacka : 29.06.1893
pôsobiská : 1893 Strážske, Snina, Sabinov, 1902 Vyšný Hrušov
zomrel : 13.02.1939 Vyšný Hrušov
Andrej Harsaghy
pôsobenie v Sabinove : 1900-1901
narodený : 12.04.1876
kňazská vysviacka : 21.08.1898
pôsobiská : 1898 Forró, 1899 Nižný Hrušov, 1900 Sabinov, 1901 Strážske, 1903 Zborov, 1904 Bardejov, 1907 Osikov, 1928 na dôchodku Prešov
zomrel : 30.01.1940
Ján Frimmer
pôsobenie v Sabinove : 1900
narodený : 12.06.1874
kňazská vysviacka : 17.12.1896
pôsobiská : 1897 Ražňany, Valaliky, 1898 Zborov, 1899 Košice-Krásna nad Hornádom, Lastovce, Sabinov, Hermanovce, 1914 Cejkov
zomrel : 03.09.1931
Rudolf Čupák
pôsobenie v Sabinove : 1896-1900
narodený : 01.03.1871
kňazská vysviacka : 02.07.1893
pôsobiská : 1893 Valaliky, 1896 Sabinov, Jarovnice, Brezovička, 1929 Nižný Žipov, 1941 na dôchodku
zomrel : 30.05.1943
Július Kvacsák, ThDr.
pôsobenie v Sabinove : 1896
narodený : 24.02.1871
kňazská vysviacka : 20.07.1895
zomrel : r. 1928 Salgóbánya
Vojtech Zaborovszky
pôsobenie v Sabinove : 1895
narodený : 17.12.1867
kňazská vysviacka : 29.06.1891
zomrel : 11.02.1937 Košice-Kalvária
Matej Tamássy
pôsobenie v Sabinove : 1893
narodený : 23.02.1869
kňazská vysviacka : 02.07.1893
zomrel : 15.08.1925
Alexej Magyar
pôsobenie v Sabinove : 1892
narodený : 07.09.1869
kňazská vysviacka : 06.02.1892
zomrel : 10.12.1923
Anton Fischer
pôsobenie v Sabinove : 1891-1892
narodený : 13.06.1867
kňazská vysviacka : 29.06.1890
zomrel : 10.02.1935
Michal Rovder
pôsobenie v Sabinove : 1891
narodený : 27.07.1867
kňazská vysviacka : 29.06.1890
pôsobiská : 1890 Brestov, Snina, vojenský kaplán, 1891 Sabinov, 1897 Ondavské Matiašovce
zomrel : 18.01.1898
Jozef Lenz
pôsobenie v Sabinove : 1891
narodený : 23.02.1865
kňazská vysviacka : 27.06.1887
zomrel : 19.12.1949 Veľký Šariš
Jozef Krakovszky
pôsobenie v Sabinove : 1890-1891
narodený : 31.05.1861
kňazská vysviacka : 29.06.1884
zomrel : 28.11.1904 Brezivička
Jozef Hambor
pôsobenie v Sabinove : 1890
narodený : 16.11.1867
kňazská vysviacka : 29.06.1890
zomrel : 16.09.1935
J. Andrascsik
pôsobenie v Sabinove : 1889
Š. Karniss
pôsobenie v Sabinove : 1889
A. Hornyák
pôsobenie v Sabinove : 1888
K. Szekerák
pôsobenie v Sabinove : 1888
Š. Albrecht
pôsobenie v Sabinove : 1885
M. Laborczi
pôsobenie v Sabinove : 1885
Š. Hanusovszky
pôsobenie v Sabinove : 1884
M. Labozczy
pôsobenie v Sabinove : 1884
H. Andruscsakievics
pôsobenie v Sabinove : 1882 - 1883
J. Csiszárik - biskup
pôsobenie v Sabinove : 1882
pôsobiská : Od roku 1906 bol tajomníkom rakúsko - uhorského veľvyslanectva vo Vatikáne, od roku 1910 radcom pre cirkevné právo, 1911 sa stal Veszprémskym kanonikom a 1916 titulárnym biskupom.
J. Kovács ml.
pôsobenie v Sabinove : 1881
Ľ. Szartóry
pôsobenie v Sabinove : 1879
J. Telekesy
pôsobenie v Sabinove : 1878
V. Toplánszky
pôsobenie v Sabinove : 1871
Š. Szkárossy
pôsobenie v Sabinove : 1871
P. Hartsár
pôsobenie v Sabinove : 1870
Š. Szárossy
pôsobenie v Sabinove : 1870
J. Aranyossy
pôsobenie v Sabinove : 1868
F. Beziák
pôsobenie v Sabinove : 1866
J. Szignárovich
pôsobenie v Sabinove : 1865
A. Strasser
pôsobenie v Sabinove : 1865
R. Lamos
pôsobenie v Sabinove : 1864
B. Miladinovics
pôsobenie v Sabinove : 1864
P. Muhay
pôsobenie v Sabinove : 1863
J. Hlopák
pôsobenie v Sabinove : 1860
J. Takács
pôsobenie v Sabinove : 1860
Š. Kuzmiák ml.
pôsobenie v Sabinove : 1859
Š. Kuzmiak st.
pôsobenie v Sabinove : 1857
M. Krajník
pôsobenie v Sabinove : 1857
pôsobiská : 1881 spovedník sestier sv. Vincenta z Pauly, 1890 čestný kanonik, 1898 spovedník uršulínok, 1902 rektor seminára v Košiciach, 1918 katedrálny kanonik
A. Kaszanicsky
pôsobenie v Sabinove : 1855
I. Leskó
pôsobenie v Sabinove : 1855
A. Kákos
pôsobenie v Sabinove : 1854
J. Sepitko
pôsobenie v Sabinove : 1853
A. Pleténeyi
pôsobenie v Sabinove : 1852
A. Sikorszky
pôsobenie v Sabinove : 1849
pôsobiská : 1864-69 vicerektor seminára v Košiciach, 1864 skúšajúci na posynodálnych skúškach kanonické právo a výklad dekrétov Tridentského koncilu
A. Schleiminger
pôsobenie v Sabinove : 1847
J. Gurkay
pôsobenie v Sabinove : 1844
I. Krajczer
pôsobenie v Sabinove : 1840
M. Jencsik
pôsobenie v Sabinove : 1839
F. Erben
pôsobenie v Sabinove : 1837
E. Szepesházy
pôsobenie v Sabinove : 1835
A. Zvolenszky
pôsobenie v Sabinove : 1830
A. Szentiványi
pôsobenie v Sabinove : 1827
A. Tulács
pôsobenie v Sabinove : 1827
J. Soltész
pôsobenie v Sabinove : 1826
J. Dollák
pôsobenie v Sabinove : 1823
Štefan Kollárcsik - biskup
pôsobenie v Sabinove : 1819
narodený : 15.08.1796
kňazská vysviacka : 1819
primície : Župčany
pôsobiská : Vychovávateľ u baróna I. Ghillánviho, Sabinov, 1824 archiváro biskupského úradu, 1830 Kokošovce, 1834 kanoník a riaditeľ biskupského úradu,
1850 - menovaný za rožňavského biskupa a 02.03.1851 v Nitre vysvätený
zomrel : 18.07.1869 v Drienovci - pochovaný je v Rožňave
M. Gavallér
pôsobenie v Sabinove : 1819
M. Zimányi
pôsobenie v Sabinove : 1818
A. Árvay
pôsobenie v Sabinove : 1816
A. Molnár
pôsobenie v Sabinove : 1815
M. Molnár
pôsobenie v Sabinove : 1815
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk