ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 

Tieto údaje bohužiaľ nie sú kompletné, pretože sa nám nepodarilo zohnať všetky informácie. Ak nám viete pômocť, mailujte na admin@farnostsabinov.sk, príp. sa zastavte v kancelári FÚ. Vďaka.

Mgr. Marián Jaklovský
pôsobisko : Košice – sv. Gorazd a spol.
vysviacka : 11.06.2016, Košice
primície : 12.06.2016, Sabinov
pôsobil : 2016-2019 Humenné - sv. Košických mučeníkov
jaklovsky_marian.jpg
Mgr. Jozef Mihok, CSsR
pôsobisko : Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
vysviacka : 22.06.2013, Prešov
primície : 23.06.2013, Sabinov
poznámka : Rehoľné sľuby: prvé - 15.8.2008, doživotné - 15.8.2011
mihok_jozef.jpg
Hermann Jozef Dušan Demjanovič, O. Praem.
pôsobisko : Košice
vysviacka : 24.05.2021 Košice
primície : 30.05.2021 Jasov
Mgr. Patrik Melkovič
pôsobisko : Humenné – Všetci svätí
vysviacka : 20.6.2009, Košice
primície : 28.6.2009, Sabinov
pôsobil : kaplán: 2009 Terňa, 2010 Strážske, 2012 Giraltovce, 2013 Košice – sv. Alžbety, 2015-2018 Lipany, 2018-2021 Vranov nad Topľou – sv. František
melkovic_patrik.jpg
JCDr. Marek Ondrej
pôsobisko : Košice - farnosť sv.Ondreja (Podhradová)
vysviacka : 17.6.2006, Košice
primície : 25.6.2006, Sabinov
pôsobil : kaplán: 2006 Kokošovce, 2007 Svidník, 2009 Moldava nad Bodvou, 2010-2017 Rím - štúdiá
ondrej_marek.jpg
Mgr. Peter Lukáčik, SDB
pôsobisko : Košice – Kalvária
vysviacka : 11.6.2005, Košice
primície : 26.6.2005, Sabinov
pôsobil : 2005 Žilina - SOU sv. Jozefa Robotníka, 2012-2019 Žilina - farnosť sv. Jána Bosca
lukacik_peter.jpg
Mgr. Peter Svat
vysviacka : 17.6.2000, Košice
primície : jún 2000, Košice
pôsobil : kaplán: 2000 Humenné, 2003-2005 Nižná Šebastová
Mgr. Miroslav Pillár
pôsobisko : Holčíkovce
vysviacka : 17.6.2000, Košice
primície : jún 2000, Orkucany
pôsobil : 2000 Pavlovce na Uhom, 2001 Nižný Hrušov, 2005 Prešov – sv.Mikuláša, 2009 Lipany, 2010-2017 Senné
pilar_miroslav.jpg
PhDr. Martin Pivovarník
pôsobisko : Švedlár, Rožňavská diecéza
vysviacka : 16.6.2001, Gelnica
primície : 17.6.2001, Sabinov
pôsobil : 2001 Krompachy, 2002 Rimavská Sobota, 2002 Lipovník, 2009 Jesenské, 2014 Švedlár
pivovarnik_martin.jpg
PaedDr. Mgr. Peter Vojtko
pôsobisko : Žalobín
vysviacka : 19.6.1999, Prešov
primície : jún 1999, Sabinov
pôsobil : 1999 Soľ, 2001 Prešov – sv.Mikuláša, 2002 slovenská katolícka misia Melbourne, 2008 Trstené pri Hornáde, 2013 Strážske, 2014-2016 Šarišské Dravce, 2016-2018 Košice – Sv. Rodina
vojtko_peter.jpg
PaedDr. ThDr. PhDr. Peter Ružbarský, PhD.
pôsobisko : Plavnica
vysviacka : 22.6.1996, Košice
primície : 29.6.1996, Sabinov
pôsobil : kaplán: 1996 Košice – Kráľovnej pokoja, 1997 Snina, fary: 1998 Michalok, 2003 Bardejov – sv.Rodiny, 2006-2011 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
ruzbarsky_peter.jpg
PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD.
vysviacka : 13.7.1996, Sabinov
primície : 13.7.1996, Sabinov
pôsobil : kaplán: 1996 Rimavská Sobota, 1996 základná vojenská služba Martin a Bratislava, administrátor: 1997 Jesenské, 1999-2015 Čoltovo, 2016-2017 Krompachy
greco_peter.jpg
ICLic. Jozef Vaňo
pôsobisko : pastoračná služba v Kanade
vysviacka : 15.6.1991, Rožňava
primície : Sabinov
pôsobil : 1991 Breznička pri Lučenci, 1993 Jesenské, 1996 Margecany, 1999 Kanada, Hamilton, farnosť sv. Cyrila a Metoda, 2008 - 2016 Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauga, Ontario, Kanada
vano_jozef.jpg
Mgr. Peter Novák
pôsobisko : Zborov
vysviacka : 13.6.1992, Košice
primície : 20.6.1992, Sabinov
pôsobil : kaplán: 1992 Bardejov, 1994 Vranov nad Topľou - sv. Františka, 1997 Trebišov, fary: 1997 Nižný Hrušov, 2001-2018 Košice – Božieho milosrdenstva (sídlisko KVP)
novak_peter.jpg
Mgr. Miroslav Gabzdil
vysviacka : 18.6.1989, Košice
primície : Sabinov
pôsobil : 1989 Stropkov, 1990 Sečovce, 1991 Humenné, 1992 Dlhé na Cirochou, 1994 Nižná Sitnica, 2002 Hažlín, 2005 Snina – Sv.Kríža, 2008 Malčice, 2014-2019 Michalok
gabzdil_miroslav.jpg
Mgr. Cyril Revák
pôsobisko : Nižný Slavkov
vysviacka : 15.6.1980, Banská Bystrica
primície : Jakubovany
pôsobil : kaplán: 1994 Prešov, fary: 1995 Hankovce, 1998 Lipovce, 2002-2016 Nižná Sitnica
revak_cyril.jpg
Mgr. Imrich Revák
pôsobisko : Sabinov - výpomocný duchovný
vysviacka : 6.6.1976, Bratislava
primície : Jakubovany
pôsobil : kaplán: 1976 Košice – Kráľovnej Pokoja, fary: 1979 Lekárovce, 1990 Jankovce, 1991 Humenné, 1992-2011 Kokošovce, 2011-2021 Terňa
revak_imrich.jpg
Vendelín Korínek
narodený : 01.02.1935
vysviacka : 29.6.1958, Bratislava
primície : Sabinov
pôsobil : kaplán:1958 Michalovce, 1959 Zborov, 1961 Snina, 1963 Košice - Juh, 1967 Michalovce, fary: 1969 Hertník, 1972 Pečovská Nová Ves, 1981 Sedlice, dôchodok od 1996 Sabinov
zomrel : 23.10.2001
pochovaný : v Sabinove
korinek_vendelin.jpg
Jozef Dráb
narodený : 13.01.1921
vysviacka : 16.6.1946, Košice
primície : Sabinov
pôsobil : kaplán: 1946 Košice, 1946 Jankovce, 1948 Veľký Šariš, fary: 1951 Soľ, 1952 Jankovce, 1964-1992 Nižná Myšľa
zomrel : 19.07.1992
pochovaný : v Sabinove
drab_jozef.jpg
Štefan Dráb
narodený : 20.08.1914
vysviacka : 20.6.1937
primície : Sabinov
pôsobil : kaplánky - 1937 Vranov nad Topľou, 1939 Budkovce, Hubošovce, Prešov fary - 1940 Jankovce, 1945 Vranov nad Topľou, 1950 zadržaný, Radoma, 1.5.1952 útek do Rakúska,Taliansko, 1954 USA, Connellsvill (dôchodok od 1990)
zomrel : 16.05.2003
pochovaný : v Scottdale, Mt.Pleasante, USA
drab_stefan.jpg
Jozef Szöcs
narodený : 18.01.1914
vysviacka : 29.06.1940
primície : Sabinov
pôsobil : kaplán: 1940 Valaliky, fary: 1940 Čerhov, 1944 Kazimír, 1953 Ondavské Matiašovce, 1959 Stropkov
zomrel : 15.07.1972
pochovaný : v Sabinove
szocs_jozef.jpg
Karol Kuchár
narodený : 21.06.1911
vysviacka : 14.6.1936, Sabinov
primície : Sabinov
pôsobil : kaplán: 1936 Ruskov, 1937 Široké, 1938 Zborov, 1938 Trebišov, fary: 1940 Torysa, 1952 mimo pastorácie, 1954 Pušovce, 1961 Richvald, dôchodok od 1978
zomrel : 06.03.2001
pochovaný : v Sabinove
kuchar_karol.jpg
Vojtech Jančáry, košický kanonik
narodený : 28.03.1897
vysviacka : 29.06.1920, Košice
primície : 1920, Košice
pôsobil : 1920 študijný prefekt Katolíckeho konviktu v Košiciach, kaplán: 1921 Ražňany, fary: 1924 Široké, 1931 Jarovnice, 1940 Veľký Šariš, 1951 Košice-Dóm, 1954 Haniska, 1957 Košice-Juh
zomrel : 26.03.1973
pochovaný : v Sabinove
jancary_vojtech.jpg
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk