ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Koinonia Ján Krstiteľ
Koinonia Ján Krstiteľ je spoločenstvom, ktoré založil v Taliansku v roku 1979 katolícky kňaz Ricardo Argaňaraz. Zrodila sa z prorockého slova a z rozhodnutia vydávať svedectvo o sile viery a modlitby.
V mene Ján Krstiteľ je poslanie, program a vízia spoločenstva:
Byť hlasom volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi!“
Byť priateľom ženícha.

Toto spoločenstvo je jedným z nástrojov Novej evanjelizácie, ktorú v roku 1983 vyhlásil na Haiti Sv. otec Ján Pavol II. V súčasnosti má svoje centrá v:
Európe: Taliansko, Česko, Slovensko, Poľsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Španielsko
Amerike: Mexiko a USA
Afrike: Zimbabwe
Ázii: India
Austrálii


Na Slovensku pôsobí v 3 centrách:
od roku 1995 po schválení košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom v Košiciach – zodpovedným je o. Milan Bednárik
od roku 1999 po schválení banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom v Sklenom pri Martine – zodpovedným je o. Vladimír Beregi
od roku 2007 po schválení prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom SJ v Prešove – zodpovedným je o. Anton Pariľák.

Komunita Ján Krstiteľ v Prešove napĺňa svoje poslanie prostredníctvom:
pravidelných stretnutí modlitieb a chvál,
slávenia Eucharistie v obidvoch katolíckych obradoch, spojených s modlitbami za uzdravenie duše i tela,
aktivitami pre mladých (stretnutia, kurzy, tábory),
aktivitami pre manželov a rodiny (prednášky, semináre, kurzy, tábory),
masovými evanjelizačnými stretnutiami v Mestskej hale v Prešove,
evanjelizáciou prostredníctvom Domov modlitby,
evanjelizáciou svojím životom prostredníctvom svojich členov.

V meste Sabinov organizujeme pravidelné stretnutia modlitieb a chvál, občasné stretnutia „Ježiš uzdravuje“ a naši členovia majú Domy modlitby.
o. Anton Pariľák, zodpovedný za KJK Prešov
aktualizované : 19.09.2008 14:55:58
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk