ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
29. týždeň cez rok
aktualizované : 16.10.2021 17:28

nahlásenie na sv. omšu

deň

liturgický prehľad

miesto

čas

nedeľa

17. 10.

29. Nedeľa

v Cezročnom období

Sabinov

7.30

9.00

10.30

18.30

Orkucany

10.30

+Jozef +Anna +Ján + Marta +Martin  +Anna

Jakubovany

9.00

+Štefan +Žofia +Mária +Ján

pondelok

18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista

Sviatok

Sabinov

6.45

+ rodín Špirengová a Janigová

18.30

+Mikuláš +Anna +Mikuláš +Pavol

utorok

19.10.

Votívna sv. omša o sv. Jozefovi

Sabinov

6.45

ZBP Imrich a Beáta (25r. sobáša)

18.30

+Emília

Jakubovany

18.30

+Augustín

streda

20. 10.

Féria

Sabinov

6.45

+Štefan +Rozália +Peter +Ľubomír

18.30

+Jozef +Helena +Bibiana +Michal +Paulína

Orkucany

18.30

ZBP Ján (30r.)

štvrtok

21. 10.

Féria

Sabinov

6.45

+Ema +František

18.30

ZBP Peter a Marta

Jakubovany

18.30

ZBP rodina Krajňáková (15r.sobáša)

piatok

22. 10.

Sv. Ján Pavol II., pápež

Spomienka

Sabinov

6.45

+Ján +Mária +Róbert +Helena +Vendelín

18.30

+Rudolf +Anna

Orkucany

18.30

ZBP Zuzana, Ľubomír, Rita

sobota

23. 10.

Spomienka Panny Márie v sobotu

večerné sv. omše z nasl. nedele

Sabinov

6.45

ZBP Rudolf a Ľudmila s rod. (50r. sobáša)

18.30

+Marcel (1. výr.) +Cecília

Jakubovany

18.30

ZBP Ondrej (40r. s rodinou)

Orkucany

18.30

nedeľa

24. 10.

30. Nedeľa

v Cezročnom období

Sabinov

7.30

9.00

10.30

18.30

Orkucany

9.00

ZBP Irena (85r.)

Jakubovany

10.30

+Cecília

 

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk