ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
29. týždeň cez rok - oznamy
aktualizované : 16.10.2021 17:28
 • Sviatosť zmierenia: Po – Pi ráno pred sv. omšou a večer od 17.00

 • Od pondelka 18.10. sa okres Sabinov nachádza v bordovom pásme podľa Covid – automatu preto platia nasledovné podmienky:

  Farský kostol - Nedeľné sv. omše:

  • V sobotu 18.30 - kapacita 50 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
  • 7.30 - kapacita 50 osôb, povinný zápis (OTP)
  • 9.00 - len zaočkovaní, bez obmedzenia počtu, povinný zápis
  • 10.30 - len zaočkovaní, bez obmedzenia počtu, povinný zápis
  • 18.30 - kapacita 50 osôb, povinný zápis (OTP)

  Jakubovany: sobota 18.30 - 40 osôb povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní, povinný zápis

  Orkucany: sobota 18.30 - 40 osôb povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní, povinný zápis

  V týždni:

  • Farský kostol:
   • 6.45 - 50 osôb, povinný zápis (OTP),
   • 18.30: len zaočkovaní, povinný zápis,
  • Filiálky: 40 osôb, povinný zápis (OTP)

  Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: TU

  V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.

  Prosíme dobrovoľníkov z našej farnosti o pomoc pri vstupe do našich kostolov. Je to dôležitá služba, ktorá veľmi pomáha pri organizácii pred sv. omši.

 • Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Vo štvrtok 21.10. po sv. omši o 19.15 sa vo Farskom kostole uskutoční stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Prosíme Vás o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16.00 – 17.45 hod vo Farskom kostole. Poklona končí eucharistickým požehnaním o 17.45.
 • Stretnutie združenia Faustínum sa uskutoční dnes, 17.10. o 15.00 vo Farskom kostole
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 19.októbra 2021 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu - Jarková 77, Prešov.
  Téma: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Stretnutie povedie fr. Alan Ján Dely OP.
 • Prosíme členov Spolku sv. Vojtecha, aby si do konca októbra prišli vyzdvihnúť podielovú knihu a Pútnik svätovojtešský do kancelárie Farského úradu v pracovných dňoch(okrem stredy) po večernej sv. omši.
 • Aj v tomto týždni pozývame deti na svätú omšu, v stredu, 20. 10. o 18.30.
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk