ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 

Tieto údaje bohužiaľ nie sú kompletné, pretože sa nám nepodarilo zohnať všetky informácie. Ak nám viete pômocť, mailujte na admin@farnostsabinov.sk, príp. sa zastavte v kancelári FÚ. Vďaka.

Sestra Lenka Kollárová, OSF
rodné meno : Lenka Kollárová
rehoľa : Kongregácia školských sestier sv. Františka
pôsobisko : komunita Gaštanová 12, Žilina
učiteľka na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline
vyučuje matematiku, hudobnú výchovu, telesnú a športovú výchovu
sľuby : prvé - 28.8.2004, večné - 15.8.2010
pôsobila : provinciálny dom Žilina
kollarova_lenka.jpg
Sestra Alexandra Tkačíková, CJ
rodné meno : Jana Tkačíková
rehoľa : Congregatio Jesu, Slovenská provincia (Anglické panny)
pôsobisko : Ružomberok, štúdium na PF KU, odbor matematika, nab. výchova, informatika
pôsobila : Prešov, Košice
tkacikova_jana.jpg
Sestra Mária Gertrúda Kyjovská, SDR
rodné meno : Katarína Kyjovská
rehoľa : Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa (Congragatio Sororum a Divino Redemptore)
pôsobisko : Dom Matky Alfonzy Márie, Vrícko
sľuby : vstup do kongregácie - 1.9.1999, prvé - 31.8.2002, doživotné - 28.7.2007
pôsobila : Vrícko, Levoča
kyjovska_katarina.jpg
Sestra Mária Tarzícia Kyjovská, SDR
rodné meno : Anna Kyjovská
rehoľa : Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa (Congragatio Sororum a Divino Redemptore
pôsobisko : Badín – seminár
sľuby : vstup do kongregácie - 1.9.1999, prvé - 31.8.2002, doživotné - 28.7.2007
pôsobila : Vrícko, Spišská Nová Ves, Košice – seminár
kyjovska_anna.jpg
Sestra Anna Gallovičová, OSE
rodné meno : MUDr. Natália Gallovičová
rehoľa : Rehoľa svätej Alžbety
pôsobisko : Bratislava, lekárka na KAIM Onkologického ústavu sv. Alžbety
sľuby : prvé - 27.1.2001, doživotné - 10.1.2004
gallovicova_anna.jpg
Sestra Mária Bernadeta od Krista Veľkňaza, OCD
rodné meno : Mária Maristella Vráblová
rehoľa : Rád Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (bosé karmelitánky)
pôsobisko : Košice
sľuby : doživotné - 21.4.2002
vrablova_maria.jpg
Sestra Marieta Lešková, SCSC
rodné meno : PhDr. Gabriela Lešková
rehoľa : Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža
pôsobisko : Ružomberok - Stredná zdravotnícka škola M.M.Terézie Schererovej
sľuby : prvé - 31.1.1998, doživotné - 16.8.2003
leskova_gabriela.jpg
Sestra Dorota Andrášová OSF
rodné meno : Jana Andrášová
rehoľa : Kongregácia školských sestier sv. Františka
pôsobisko : komunita Bratislava, materská škola - detské sanatórium
sľuby : doživotné - 5.8.2000
andrasova_jana.jpg
Sestra Anežka Sečová, CJ
rodné meno : Anežka Sečová
rehoľa : Congregatio Jesu, Slovenská provincia (Anglické panny)
pôsobisko : Rusko – Tjumeň, Západná Sibír
sľuby : doživotné - 31.7.1998
secova_anezka.jpg
Brat Stanislav Mária Šoltés, OSM
rodné meno : Stanislav Šoltés
rehoľa : Rád Máriiných Služobníkov (Serviti)
pôsobisko : Provinzial der Tiroler Servitenprovinz, Servitenkloster , Maria-Theresienstraße 42 , 6020 INNSBRUCK
sľuby : doživotné 8.12.2008
soltes_stanislav.jpg
Sestra Mária Reváková, FMA
rodné meno : Mária Reváková
rehoľa : Inštitút dcér Márie Pomocnice
pôsobisko : Michalovce
sľuby : prvé - 05.08.1984, doživotné - 04.08.1990
pôsobila : Zvolen, Košice, Bratislava; Bielorusko: Smorgon, Minsk; Ukrajina: Lvov
revakova_maria.jpg
Sestra Ancilla Peregrínová de Notre Dame
rodné meno : Agnesa Peregrínová
rehoľa : Kongregácia školských sestier de Notre Dame
pôsobisko : Beckov
sľuby : prvé - 8.12.1975, večné - 15.08.1984
pôsobila : Vejprty, Bratislava - ústav pre telesne postihnutú mládež, Piešťany, Beckov, Trnava
peregrinova_agnesa.jpg
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk