Farské oznamy - 9. týždeň v cezročnom období - 5. 6. 2023 - 11. 6. 2023

Farské oznamy 5. 6. – 11. 6. 2023   SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI slávime nasledujúci štvrtok. Je to prikázaný sviatok. Po večernej sv. omši nasleduje procesia ...

vložené: 03.06.2023

Farské oznamy - 8. týždeň v cezročnom období - 29. 5. - 4. 6. 2023

Farské oznamy 29. 5.   -   4. 6. 2023   ODPUSTKY NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Kto sa pri dnešnej nedeľnej bohoslužbe zúčastní spevu „Príď Duchu ...

vložené: 27.05.2023

Farské oznamy - týždeň po 7. Veľkonočnej nedeli - 22. 5. - 28. 5. 2023

Farské oznamy 22.5. – 28.5. 2023   ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE slávime na budúcu nedeľu 28.5. Už v sobotu 27. 5. pri večernej sv. omši budeme sláviť ...

vložené: 20.05.2023

Farské oznamy - týždeň po 6. Veľkonočnej nedeli - 15. 5. - 21. 5. 2023

Farské oznamy 15. 5. – 21. 5. 2023   PROSEBNÉ DNI sú v tomto týždni v pondelok, utorok a stredu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby ...

vložené: 13.05.2023

Farské oznamy - týždeň po 5. Veľkonočnej nedeli - 8. 5. - 14. 5. 2023

Farské oznamy 8. 5. – 14. 5. 2023   SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA Nasledujúcu nedeľu bude prvé sv. prijímanie detí v Jakubovanoch o 9.30 a v Orkucanoch 11.00. Sviatosť zmierenia ...

vložené: 06.05.2023

Farské oznamy - týždeň po 4. Veľkonočnej nedeli - 1. 5. - 7. 5. 2023

Farské oznamy 1.5. – 7.5. 2023   ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM bude mať stretnutie v dnešnú nedeľu 30.4.. Začiatok je o 15. 00 vo Farskom kostole Hodinou milosrdenstva, po nej stretnutie ...

vložené: 29.04.2023