Oznamy 2. adventný týždeň - 6. 12. - 12. 12. 2021

Farské Oznamy

KOSTOLY OTVORENÉ Naďalej sú zakázané verejné bohoslužby Kostoly našej farnosti sú otvorené iba k súkromnej modlitbe v priestoroch predsiení.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ sú uvedené v liturgickom prehľade. Budú odslúžené podľa pôvodného rozpisu kňazmi našej farnosti ako boli zapísané.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA je dovolená. Preto sme k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v pondelok – piatok od 10-12h a od 15-17h po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Je dôležité prihlásiť sa, aby sme sa vyhli zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb v priestore kostolov. Rovnako aj podávanie sv. prijímania. Samozrejme to platí aj pre filiálne kostoly.

VYSIELANIE SV. OMŠÍ v tomto období nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V nedeľu sú vysielané sv. omše z Farského kostola o 7.30 aj o 10.30.

 

PODPORA NAŠEJ FARNOSTI Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje milodary. Veľmi si to vážime a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!  Ak by ste chceli v tomto čase, keď nie je možnosť obetovať milodar „do zvončeka“ podporiť našu farnosť môžete to urobiť aj poskytnutím milodaru priamo na účet konkrétneho kostola: (číslo účtu je v tvare IBAN)

JAKUBOVANY: SK53 0900 0000 0005 0523 2958

ORKUCANY:     SK33 0900 0000 0005 0491 8747

SABINOV:         SK59 0900 0000 0000 9628 1723

vložené: 04.12.2021